Hướng dẫn tính trợ cấp một lần với chuyên gia giúp Lào và Campuchia

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo quyết định số 57/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối tượng có thời gian làm việc thực tế tại Lào và Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn) được hưởng trợ cấp một lần, cứ một năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp là 3 triệu đồng, nhưng tối đa không quá 36 triệu đồng. Khi tính thời gian hưởng trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn 1 năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa năm. Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014.

P.V