Cao su Đồng Phú thưởng 94 triệu đồng cho CN về trước kế hoạch

CSVNO – Sáng ngày 9/12, đại diện lãnh đạo Chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty CPCS Đồng Phú tổ chức đi trao thưởng cho các công nhân (CN) hoàn thành trước kế hoạch sản lượng khai thác mủ năm 2015. Tổng cộng có 188 CN được khen thưởng với tổng số tiền 94 triệu đồng.
Bà Võ Thị Minh Tuyết – Phó Chủ tịch CĐ Công ty CPCS Đồng Phú trao thưởng cho nữ công nhân NT Tân Lập
Bà Võ Thị Minh Tuyết – Phó Chủ tịch CĐ Công ty CPCS Đồng Phú trao thưởng cho nữ công nhân NT Tân Lập

Đặc biệt, năm 2015 trước tình hình khó khăn, để động viên CN lao động, nhất là nữ CN, từ ngày 15/10, Ban Nữ công Công đoàn Công ty đã tham mưu cho lãnh đạo, đồng ý cho phép Ban Nữ công phát động phong trào thi đua trong nữ CN phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Mỗi nông trường được phân bổ cho 10 nữ CN, mỗi nữ được thưởng 500.000 đồng nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác trong thời gian sớm nhất.

Đại diện lãnh đạo Chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty trao thưởng cho công nhân NT Tân Lập
Đại diện lãnh đạo Chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty trao thưởng cho công nhân NT Tân Lập

Tính đến ngày 10/12, có tổng cộng 20 nữ CN ở NT An Bình và Tân Lập được nhận thưởng. Dịp này, đại diện lãnh đạo Chính quyền, Công đoàn và Đoàn Thanh niên công ty cũng đã trao thưởng cho 188 CN hoàn thành trước kế hoạch ở 5/6 nông trường. Mỗi công nhân được nhận 500.000 đồng, tổng số tiền trao thưởng đợt này là 94 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo CĐ Cao su Đồng Phú trao thưởng cho công nhân NT An Bình
Đại diện lãnh đạo CĐ Cao su Đồng Phú trao thưởng cho công nhân NT An Bình
Đại diện BanNữ công CĐ công ty và Ban Nữ công CĐ NT An Bình trao thưởng cho nữ công nhân
Đại diện Ban Nữ công CĐ công ty và Ban Nữ công CĐ NT An Bình trao thưởng cho nữ công nhân

Tin, ảnh: Minh Tuyết