Tuyên dương Nữ hai giỏi vào tháng 3/2015

CSVN – Theo kế hoạch, vào tháng 3/2015, CĐ Cao su VN sẽ tổ chức tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân nữ CNVC-LĐ xuất sắc trong phong trào thi đua hai giỏi tại Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” ngành cao su (giai đoạn 2010 – 2015). Dịp này, CĐ kết hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng “Cán bộ nữ xuất sắc” lần thứ I năm 2015.
Hội thi nữ CNVC - LĐ VRG tài năng, duyên dáng năm 2011. Ảnh: Ngọc Cẩm
Hội thi nữ CNVC – LĐ VRG tài năng, duyên dáng năm 2011. Ảnh: Ngọc Cẩm

Mục đích Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 5 năm của phong trào thi đua hai giỏi trong nữ CNVC-LĐ và công tác chỉ đạo của các cấp CĐ đối với phong trào, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để chỉ đạo phong trào trong giai đoạn tiếp theo.

Đối với cấp cơ sở, trong tháng 1 và 2/2015 các đơn vị tổ chức Hội nghị tổng kết và khen thưởng tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua. Nội dung tổng kết cần đánh giá được kết quả của phong trào trong 5 năm qua, nêu những tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Song song đó, các đơn vị tiến hành xét chọn các cán bộ nữ tiêu biểu gởi về CĐ ngành để Hội đồng tuyển chọn 105 “Cán bộ nữ xuất sắc” toàn ngành để tổ chức trao giải thưởng lần thứ I.

Giải thưởng “Cán bộ nữ xuất sắc” VRG là giải thưởng nhằm tôn vinh những cán bộ nữ tại các công ty, đơn vị trực thuộc VRG đã có những cống hiến, đóng góp trong công tác quản lý các cấp, góp phần vào sự phát triển bền vững, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ VRG ngày càng vững mạnh.

Phan Thắng