Cao su Bình Long đạt chuẩn về an toàn an ninh trật tự

CSVNO – Thông tin trên được công bố tại Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban chỉ huy thống nhất năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do huyện Hớn Quản và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long tổ chức ngày 7/6.

Lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long trao bằng khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo tại Hội nghị, tính hết năm 2023 các tiểu ban đã giải quyết dứt điểm 14 vụ, thu hồi 338 kg mủ các loại; bắt giữ bàn giao chính quyền địa phương 16 đối tượng và 8 xe máy. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 18 vụ.

Tình hình ANTT trên địa bàn cơ bản ổn định. Ý thức tự giác chấp hành của người dân ngày càng tốt hơn. Chính vì vậy, sản lượng mủ tận thu năm 2023 toàn công ty (mủ chén + mủ dây) trên 4.483 tấn, đạt 22,78 % tổng sản lượng thực hiện trong năm.

Toàn cảnh Hội nghị

Có được kết quả khả quan đó, Ban chỉ huy thống nhất thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các thành viên trong Ban và các tiểu ban thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Không tham gia lấy cắp mủ, đập phá vật tư, chặt phá và lấn chiếm đất cao su, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.  

Lãnh đạo UBND huyện Hớn Quản và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long trao bằng khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy thống nhất đã vận động được các tổ chức đoàn thể cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Công an huyện và Ban CHQS huyện đã chỉ đạo cho lực lượng Công an, lực lượng quân sự các xã phối hợp với lực lượng bảo vệ các Nông trường tuần tra canh gác bảo vệ sản phẩm và giải quyết các vụ việc vi phạm, ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp, tụ tập đông người hoặc khiếu kiện tập thể… Vì vậy trong năm 2023 tình hình ANTT trên địa bàn Công ty cơ bản ổn định, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành kế hoạch chung của công ty.  

NG. CƯỜNG – NGUYỄN BẢO