Cao su Bình Long

Cao su Bình Long đạt doanh thu 356 tỷ đồng

CSVNO – Tính đến ngày 18/5, công ty đã tiêu thụ được 7.953 tấn mủ với giá bán bình quân 43,4 triệu đồng/tấn, tổng doanh thu hơn 356 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch. Đó

Trồng xen – lợi ích kép

CSVN – Việc trồng xen các loại cây trồng khác trong vườn cao su kiến thiết cơ bản không những làm gia tăng giá trị sử dụng đất, mà còn làm nền đất cao su

Trồng xen – lợi ích kép

CSVN – Việc trồng xen các loại cây trồng khác trong vườn cao su kiến thiết cơ bản không những làm gia tăng giá trị

Trồng xen – lợi ích kép

CSVN – Việc trồng xen các loại cây trồng khác trong vườn cao su kiến thiết cơ bản không những