Cao su Bình Long

Tấm gương phụ nữ hai giỏi tiêu biểu

CSVN – Chị Nguyễn Thị Nhung – Công nhân Tổ 1, Nông trường Xa Trạch được mọi người biết đến là một công nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất. Bên cạnh đó, chị