“Đảng ủy VRG chủ động các giải pháp lãnh đạo để đạt kết quả cao nhất năm 2023”

CSVNO – Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 12 khóa IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ VRG, ngày 24/4.

Đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định thành lập Đảng bộ Công ty mẹ – Tập đoàn và tặng hoa cho lãnh đạo Ban thường vụ Đảng ủy VRG

   Năm 2023 được dự báo khó khăn đối với việc triển khai nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, do đó ngay từ những ngày đầu, tháng đầu BTV Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD bám sát tình hình thực tế cùng với các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2023.

  Trong đó công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện theo đúng các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và kiến thức pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ và sinh hoạt, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên; công tác tổ chức cán bộ thực hiện đúng quy trình, quy định….

   Hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đã hoàn thành tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao, các hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên luôn được đổi mới, thiết thực hướng về cơ sở và người lao động, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động luôn được quan tâm chăm lo bằng những việc làm cụ thể nên người lao động yên tâm và gắn bó cùng đơn vị vượt qua khó khăn, ổn định SXKD góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ tại đơn vị.

Ban Thường vụ Đảng ủy tặng hoa chúc mừng chi bộ Công ty CP VRG Khải Hoàn và chi bộ Công ty CP Chư Sê Kampong Thom chuyển giao về Đảng bộ Tập đoàn

   Lãnh đạo quyết liệt công tác SXKD, tập trung giải quyết những vướng mắc còn tồn tại đảm bảo hoạt động SXKD của Tập đoàn được triển khai có hiệu quả. Kết quả SXKD quý I/2023 ước thực hiện các chỉ tiêu: Sản lượng cao su khai thác đạt 56.493 tấn, bằng 13,3% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 110,7%; Sản lượng cao su tiêu thụ đạt 72.858 tấn, bằng 14,3% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 91,1%; Sản lượng cao su thu mua đạt 11.459 tấn, bằng 14,3% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 95,5%; sản lượng gỗ các loại đạt 279.277m3, bằng 20,3% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 86,5%; tổng doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng, bằng 14,5% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 71,7%; Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất 500 tỷ đồng, bằng 10,3% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 33,4%; nộp ngân sách 300 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 47,4%.

  Riêng Công ty mẹ – Tập đoàn: Tổng doanh thu đạt 330 tỷ đồng, bằng 9% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 72,5%; tổng lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng, bằng 11,5% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 60,8%; nộp ngân sách 4 tỷ đồng, bằng 20% KH năm, so với cùng kỳ năm trước đạt 93%.

 Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của chiến tranh và khủng hoảng kinh tế thế giới cùng với các yếu tố khách quan trong nước ảnh hưởng đến hoạt động của Tập đoàn, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục kiên trì, tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ công tác quý II và năm 2023 như sau:

   Chỉ đạo HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và các cơ quan hữu quan có liên quan để đảm bảo công tác xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả và đúng quy định của Nhà nước.

  Quyết liệt chỉ đạo và có các giải pháp khả thi, hiệu quả, kịp thời để phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch sản xuất năm 2023 đảm bảo thu nhập, việc làm cho người lao động, vốn Nhà nước được bảo toàn và phát huy, quyền lợi của cổ đông và an sinh xã hội tại địa phương.

Đồng chí Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VRG trao quyết định thành lập và tặng hoa cho các Ban tham mưu Đảng ủy VRG

   Phát triển Tập đoàn theo hướng bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế và trách nhiệm đối với xã hội và bảo vệ môi trường; tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; xây dựng và nâng cao thương hiệu của Tập đoàn trở thành thương hiệu mạnh có uy tín trong và ngoài nước.

   Bên cạnh đó quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác tài chính, quản lý sử dụng đất, đơn giá bồi thường, tiền thuê đất, hạch toán chi phí, sản phẩm gỗ…nhằm tạo điều kiện thuận lợi và môi trường thông thoáng cho hoạt động SXKD của Tập đoàn ngày càng phát triển bền vững, lâu dài…

   Hội nghị cũng công bố quyết định Thành lập Đảng bộ Công ty mẹ – Tập đoàn và quyết định tiếp nhận các chi bộ trực thuộc địa phương về Đảng bộ Tập đoàn theo Quy định 60-QĐ/TW của BCH TW; Quyết định thành lập các cơ quan tham mưu của Đảng theo Quy định 87- QĐ/TW của BCH TW. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn; Quy chế mối quan hệ hợp tác giữa Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn với Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn.

   Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng, quý I/2023 Đảng ủy Tập đoàn đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Uỷ ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nghị quyết công tác năm lãnh đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng đối với hoạt động SXKD đạt được các kết quả đáng khích lệ; Tập đoàn tiếp tục duy trì hoạt động SXKD trong bối cảnh  nhiều khó khăn, thách thức.

Đ/c Hồ Xuân Trường – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị

“Qúy II/2023, Đảng ủy Tập đoàn tiếp tục bám sát tình hình kể cả thuận lợi và khó khăn để tập trung thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các hoạt động, đặc biệt là liên quan đến hoạt động SXKD; chủ động trong giải pháp, biện pháp lãnh đạo để đạt được kết quả cao nhất…”, đ/c Hồ Xuân Trường đề nghị.

   Kết luận hội nghị, đ/c Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm làm cơ sở cho việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tinh thần dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn hệ thống Tập đoàn; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vẻ vang của ngành cao su, toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng xây dựng VRG và ngành cao su Việt Nam tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững.

Bên cạnh đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động của đơn vị; thường xuyên, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác cán bộ, quản lý, bảo toàn và phát triển vốn, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội và nhất là việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt hiệu quả cao nhất, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của Tập đoàn.

 Đảng bộ Tập đoàn chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; chỉ đạo làm tốt việc sơ kết, kịp thời rút kinh nghiệm để nhân lên những cách làm hay, biện pháp thực hiện có hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

  Trên cơ sở Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2023, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Đảng ủy Tập đoàn cùng với HĐQT, Ban Điều hành Tập đoàn tập trung chỉ đạo cơ sở Đảng cùng các đơn vị thành viên với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2023…

 “Trong thời gian tới nhiệm vụ quan trọng nhất của Tập đoàn là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch năm 2023. Do đó, ngay sau Hội nghị này, tôi trân trọng đề nghị các đồng chí cùng cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, theo chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chủ động, xây dựng các giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ năm 2023”, đ/c Trần Công Kha đề nghị.

NGUYỄN LÝ – ẢNH: MINH TÂN