Cao su Phú Thịnh dự kiến vượt 20% kế hoạch sản lượng

CSVN – Công ty CP Đầu tư Xây dựng Cao su Phú Thịnh là đơn vị thứ 2 ở khu vực Đông Nam bộ hoàn thành sớm kế hoạch (KH) sản lượng năm 2023. Công ty đã “về đích” vào ngày 1/12, trước 30 ngày. Nhiều năm liền, công ty là một trong những đơn vị top đầu của khu vực Đông Nam bộ về trước KH sản lượng.

Công đoàn Cao su Phú Thịnh thăm hỏi, động viên và tặng quà công nhân đồng bào dân tộc thiểu số
Kết quả của sự đoàn kết hăng say thi đua lao động sản xuất

Năm 2023 là năm thứ 17 Cao su Phú Thịnh đi vào hoạt động, để hoàn thành tốt KH được giao, ngay từ những ngày đầu năm công ty đã xây dựng nhiều giải pháp vượt khó. Bởi vì, với 2.026,76 ha cao su khai thác, nhưng hơn 60% vườn cây của công ty là giống PB 260, không phù hợp với khu vực Đông Nam bộ, không cho năng suất cao. Song song đó, để phát trển ổn định, công ty tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp phát triển SXKD và chăm lo tốt cho NLĐ.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể NLĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ, dự kiến đến 31/12, tổng sản lượng mủ khai thác của toàn công ty đạt 3.600 tấn (vượt 20% KH), năng suất bình quân 1,78 tấn/ha; thu mua 2.500 tấn (100% KH); chế biến 6.000 tấn (vượt 9,1% KH); tiêu thụ 6.000 tấn (vượt 9,1% KH). Tổng doanh thu 218,7 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 13,9 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 13,2 tỷ đồng. Đó là công lao của tập thể lao động toàn công ty đang hăng say thi đua lao động sản xuất.

Tích cực chăm lo cho người lao động

Công ty có tổng số lao động hơn 800 người, trong đó, lao động là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 61%. Các chế độ chính sách khen thưởng, phúc lợi đều được thực hiện đầy đủ, đảm bảo và theo đúng quy định của các cấp. Tiền lương của NLĐ bình quân trên 8,6 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã đảm bảo cuộc sống vật chất, tinh thần cho lao động đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thực hiện tốt an sinh xã hội trên địa bàn. Ông Bùi Thiện Hậu – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phú Thịnh, cho biết, quy chế dân chủ và đoàn kết thống nhất trong công ty luôn được giữ vững. Vai trò trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân luôn được đề cao. Các phong trào thi đua, lao động sản xuất được phát động thường xuyên, rộng khắp từ công ty đến đơn vị sản xuất và trực tiếp đến NLĐ. Ngoài ra, các chế độ bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ bồi dưỡng độc hại, ăn giữa ca… luôn được công ty quan tâm cải thiện, đảm bảo các chế độ quy định nhằm chăm lo tốt nhất cho NLĐ.

“Thời gian tới, công ty tiếp tục tập trung hơn nữa vào hiệu quả SXKD, đảm bảo thu nhập, cơ sở vật chất và tinh thần cho NLĐ, tạo môi trường làm việc và cơ hội phát triển tốt nhất để NLĐ yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng công ty phát triển nhanh và bền vững” – ông Bùi Thiện Hậu, cho biết.

HƯƠNG GIANG