Đảng bộ VRG nhận bằng khen xuất sắc của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

CSVNO – Ngày 9/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14 và Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Ông Hà Văn Khương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, TV HĐQT VRG (thứ 2 từ trái sang) đại diện Đảng bộ VRG nhận bằng khen có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023 của Đảng ủy Khối DNTW

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) cho biết, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn so với dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; xung đột Nga – Ukraine và mới đây là xung đột Israel – Hamas diễn biến phức tạp. Trong nước, dưới tác động bất lợi của tình hình thế giới, nền kinh tế nước ta bộc lộ rõ hơn những khó khăn: khả năng cạnh tranh, sức chống chịu hạn chế; nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, áp lực cạnh tranh từ các nước trong khu vực ngày càng tăng… Trong bối cảnh đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của các doanh nghiệp trong Khối.

Ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết và Chương trình công tác năm 2023 để lãnh đạo toàn Đảng bộ triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị với chủ đề là Tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ”. Trong năm, Đảng ủy Khối đã ban hành 02 nghị quyết, 01 chỉ thị, 07 chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 8 khóa XIII, 04 quy định, quyết định, 182 kết luận và 1.526 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; các đảng ủy trực thuộc cũng căn cứ đặc điểm tình hình của đơn vị, ban hành các văn bản để tổ chức triển khai hiệu quả. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghiêm túc tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7,8 và Hội nghị học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8; xây dựng các chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương khoá XIII. Tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện 20 nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; đồng thời tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025, nghị quyết đại hội đảng các cấp; đề ra phương hướng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp trong thời gian tới.

Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, nền nếp, đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; gắn xây dựng văn hóa doanh nghiệp với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới.

Quang cảnh hội nghị

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ được chú trọng. Rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; tập trung, quyết liệt thực hiện, hoàn thành việc tiếp nhận 1.034 tổ chức đảng với hơn 53.000 đảng viên, thành lập các đảng bộ trực thuộc theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Bí thư; thành lập cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng theo Quy định số 87-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; kết nạp 5.471 đảng viên mới. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới được coi trọng, gắn với chức danh, quy hoạch và bố trí, sắp xếp cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được triển khai khá toàn diện, chất lượng; các quy trình, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát được tăng cường, đồng bộ; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên có nhiều chuyển biến, tăng cả về số lượng và chất lượng. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo Điều lệ; phát huy vai trò trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Theo đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao; thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chủ động, đi đầu, đồng hành chia sẻ khó khăn, triển khai nhiều giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, chế độ, chính sách cho người lao động. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 2 triệu tỷ đồng, vượt 11,7% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 198,4 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị trong Khối ước đạt 242,8 nghìn tỷ đồng, vượt 29,7% kế hoạch năm.

Toàn cảnh hội nghị

Đến hết năm 2023, toàn Khối có 32 doanh nghiệp đã xây dựng hoàn thiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp. Đảng ủy Khối đã tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án cơ cấu lại của 18 đơn vị, Chiến lược 10 năm của 06 đơn vị, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của 13 đơn vị theo đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Có 08/08 doanh nghiệp đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, trong đó có 04 doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cơ cấu lại. 04 doanh nghiệp đã hoàn thành Đề án trình Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét phê duyệt; 05 doanh nghiệp đã xây dựng Đề án, báo cáo bộ, ngành chủ quản cho ý kiến và xem xét phê duyệt; 04 ngân hàng thương mại đã chủ động triển khai xây dựng Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025 báo cáo Ngân hàng Nhà nước; 11 doanh nghiệp cổ phần đã xây dựng, hoàn thiện Đề án trình Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét cho ý kiến trước khi trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và có 07 doanh nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp.  

Các đảng ủy trực thuộc đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung chuẩn bị cho công tác cổ phần hóa, tiếp tục triển khai xử lý tài chính, phối hợp rà soát phương án sắp xếp, xử lý lại nhà đất theo quy định của Nghị định số 167/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc quyết toán cổ phần hóa các đơn vị thuộc và hoàn thiện hồ sơ đề nghị quyết toán cổ phần hóa Công ty mẹ.

Biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2023, Bí thư Đảng ủy Khối mong muốn các đảng bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực triển khai hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí nêu rõ, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, làm tiền đề tạo cả thế và lực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Vì vậy, các đảng uỷ trực thuộc lưu ý rà soát công tác cán bộ, chủ động đề xuất sớm kiện toàn nhân sự; xây dựng đề án nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ tới và thực hiện phải đúng quy trình, quy định, đủ tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

Với chủ đề công tác: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn, bố trí cán bộ; đẩy nhanh cơ cấu lại doanh nghiệp; phấn đấu về đích sớm chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025”, phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2024, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu đạt các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; toàn Đảng bộ kết nạp từ 4.200 – 5.700 đảng viên mới (đạt từ 3% – 4% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Khối hiện nay). Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chủ quản giao.

Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, phát huy hiệu quả nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024; tập trung cao độ để góp phần bảo đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế và các sản phẩm, dịch vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân; góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách quốc gia.

Trước đó, Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về các dự thảo văn bản: Báo cáo tổng kết năm 2023; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2024; Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Khối (sửa đổi, bổ sung); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 44-NQ/TW về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW về tiếp tục nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc và Nghị quyết số 45-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 của Đảng ủy Khối. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối DNTW tặng Bằng khen cho 06 đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023; tặng Bằng khen cho 12 đảng bộ trực thuộc đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh năm 2023.

CTV