248 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX

CSVNO – Chiều ngày 30/8 tại Hội trường T78, Công đoàn Cao su Việt Nam đã khai mạc Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Toàn cảnh hội nghị

Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và bắt đầu phiên làm việc đầu tiên với những nội dung chính: Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo tổng hợp góp ý dự tảo báo cáo của BCH Tổng Liên đoàn Lao động VN trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và văn kiện Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2018 – 2023; Định hướng thảo luận.

Đại biểu thống nhất với chương trình Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam biểu dương nỗ lực của công đoàn các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

“Với chủ đề Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển, Đại hội IX Công đoàn Cao su Việt Nam là Đại hội thể hiện ý chí, tâm tư, nguyện vọng và sức mạnh của đội ngũ cán bộ, công nhân lao động Tập đoàn. Tôi tin tưởng rằng với 248 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 đoàn viên sẽ bầu chọn ban chấp hành khóa IX, chúng ta sẽ tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần vào sự thành công của đại hội” – ông Huỳnh Kim Nhựt phát biểu.

Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội
Bà Trương Thị Huế Minh – Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo tại Đại hội

Ngày làm việc thứ hai sẽ bắt đầu lúc 7h30 ngày 31/8 với những nội dung trọng tâm: Báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất; trình bày tóm tát Báo cáo của Ban Chấp  hành (BCH) Công đoàn Cao su Việt Nam khóa VIII; chiếu phim phóng sự; báo cáo tham luận; phát biểu của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy VRG; bầu cử BCH Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX; Chỉ định triệu tập viên Hội nghị lần thứ nhất BCH Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX.

Chiều ngày 31/8, từ 13h30 Đại hội làm việc với những nội dung chính: Báo cáo kết quả kỳ hợp thứ nhất BCH Công đoàn Cao su Việt Nam khóa IX; bầu cử đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo tham luận; chia tay các đồng chí không tái cử BCH, UBKT khóa VIII; thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội sẽ bế mạc lúc 17h.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Đại hội

Tạp chí Cao su VN sẽ phát trực tiếp ngày làm việc thứ 2 của Đại hội Công đoàn Cao su Việt Nam (ngày 31/8) trên trang tin facebook/tapchicaosu. Mời bạn đọc theo dõi.

HẰNG NY – VŨ PHONG