Ông Huỳnh Kim Nhựt trúng cử Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

CSVNO – Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra từ ngày 1 – 3/12 tại Hà Nội. Với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự đại hội

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII giới thiệu gồm 185 thành viên. Số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII gồm 177 thành viên. Đại hội tiến hành bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên để kiện toàn, bổ sung sau đại hội. Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam trúng cử Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam xác định 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang báo cáo tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân, hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam biểu quyết tại đại hội

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trải qua hơn 94 năm xây dựng, hoạt động, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và giai cấp, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần quan trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng hiện nay, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đoàn đại biểu Công đoàn Cao su Việt Nam tham dự đại hội

Với truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam suốt 94 năm qua, cùng những thành tựu to lớn đã đạt được và tinh thần “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhiệm kỳ hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, lao động Việt Nam chắc chắn sẽ có bước phát triển mới, lập nên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc; xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

THIÊN HƯƠNG – CTV