Công đoàn chung tay cùng đơn vị ổn định lao động nâng cao hiệu quả sản xuất

CSVNO – Trong thời gian qua, Công đoàn (CĐ) các đơn vị trực thuộc CĐ CSVN đã và đang thực hiện nhiều hoạt động chăm lo cho NLĐ, góp phần cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả SXKD. Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028, CĐ các đơn vị đã đưa ra nhiều nhiệm vụ đột phá, đẩy mạnh chăm lo cho NLĐ cả vật chất lẫn tinh thần, giúp NLĐ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị.

Ông Ngô Văn Mân – Chủ tịch CĐ Cao su Kon Tum tặng quà cho công nhân khó khăn
Chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ

CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng hiện có hơn 5.000 đoàn viên, tiền lương bình quân 12,4 triệu đồng/người/tháng. Công ty là một trong những đơn vị có thu nhập bình quân cao trong khối trồng khai thác chế biến mủ cao su toàn Tập đoàn. Bên cạnh đó, CĐ các đơn vị trực thuộc công ty thường xuyên tuyên truyền, hỗ trợ NLĐ tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng thu nhập, đời sống tinh thần của NLĐ được duy trì ổn định, các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp, phong trào VHVN, TDTT được duy trì thường xuyên rộng khắp từ cấp công ty cho đến cơ sở.

Chính vì thế, hầu hết NLĐ đều yên tâm, phấn khởi, thi đua lao động sáng tạo, an cư lạc nghiệp, tin tưởng và gắn bó với đơn vị, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, thi đua lao động sản xuất cùng công ty thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD hàng năm.

Chia sẻ về những hoạt động sát cánh cùng công ty ổn định lao động, ông Đào Quang Đán – Chủ tịch CĐ Cao su Phú Riềng, cho biết: “Phát huy kết quả những chương trình chăm lo cho NLĐ đã đạt được, hàng năm, CĐ tiếp tục thương lượng cùng công ty sửa đổi, bổ sung Thỏa ước Lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với luật định. Thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho NLĐ. CĐ công ty và CĐ tiếp tục tích cực tham gia xây dựng nội quy, quy chế, đặc biệt là xây dựng thang, bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng, phương án trả lương hàng năm, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị…”

Công đoàn Cao su Đồng Phú thường xuyên thăm hỏi, động viên và khen thưởng NLĐ có thành tích tốt trong lao động sản xuất
Nhiều chính sách mang tính đồng hành

Công ty CPCS Bà Rịa hiện có 1.200 lao động, trong đó, lao động trực tiếp 900 người. Năm 2022 vừa qua, thu nhập bình quân NLĐ toàn công ty trên 10 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay công đang tích cực tìm kiếm, tuyển thêm nguồn lao động từ các tỉnh nhằm đảm bảo ổn định cho mùa vụ mới. Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao 9.550 tấn, thu nhập bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Chủ tịch CĐ Cao su Bà Rịa, cho biết: “Để giữ chân được NLĐ trên một địa bàn được xem là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nơi công ty đang đóng chân là một nỗ lực rất lớn của công ty trong thời gian qua. CĐ đã chủ động tham mưu, đề xuất với CĐ cấp trên, cơ quan chức năng về cơ chế, chính sách liên quan đến đoàn viên, NLĐ. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ CĐ về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, đồng thời kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các thỏa ước đã ký tại đơn vị”. “Nhiệm kỳ tới, CĐ sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình phúc lợi đoàn viên, góp phần xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc: tặng quà sinh nhật, tặng quà Tết trung thu, Tết cổ truyền và các ngày lễ trong năm; tổ chức tham quan nghỉ mát; thường xuyên tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT; khen thưởng động viên thường xuyên cho NLĐ… tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống cho NLĐ, nhằm tạo sự gắn kết NLĐ với doanh nghiệp” – bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, chia sẻ.

Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho NLĐ

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum hiện thiếu khoảng 69 lao động, nằm rải rác ở các NT, chủ yếu là lao động đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ. Tuy vậy, một vài nơi nguồn lao động khá dồi dào nhưng khó điều động lao động giữa các NT với nhau, bởi lao động chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống họ gắn với làng bản, khó đi xa.

Ông Ngô Văn Mân – Chủ tịch CĐ Cao su Kon Tum, tâm sự: “Xác định thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, giá bán mủ thấp và thu nhập NLĐ chưa cải thiện nhiều, nên CĐ đang cố gắng nỗ lực hết mình cùng với ban lãnh đạo công ty tìm các giải pháp hỗ trợ để giữ chân NLĐ. Cụ thể, thời gian tới chúng tôi đặt ra mục tiêu sẽ nỗ lực thực hiện “3 tăng” trong chăm lo đời sống NLĐ, đó là tăng tiền thưởng, tăng phúc lợi và tăng phát triển kinh tế gia đình”.

“Đặc biệt, chúng tôi tích cực vận động các hộ gia đình trong mô hình nhận khoán và liên kết thực hiện việc phát triển kinh tế gia đình theo Nghị quyết 6a. Đồng thời tham mưu đề xuất lãnh đạo công ty đầu tư cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa cho tất cả các tổ, đội sản xuất để NLĐ cải thiện đời sống tinh thần và phát huy hiệu quả trong công tác dân vận” – ông Ngô Văn Mân, chia sẻ.

Với nhiều chương trình chăm lo cho NLĐ được đưa ra trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, CĐ các đơn vị đang nỗ lực đổi mới, sáng tạo nhiều phong trào sát với thực tiễn lao động sản xuất, để đồng hành cùng đơn vị chăm lo tốt nhất cho NLĐ.

NHÓM PV