hoạt động công đoàn

Những màu áo xanh…

CSVN – Càng trong giai đoạn khó khăn, vai trò của tổ chức CĐ càng phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Màu áo xanh CĐ hiện diện trên khắp nông trường, nhà máy,

Những màu áo xanh…

CSVN – Càng trong giai đoạn khó khăn, vai trò của tổ chức CĐ càng phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Màu áo

Những màu áo xanh…

CSVN – Càng trong giai đoạn khó khăn, vai trò của tổ chức CĐ càng phát huy mạnh mẽ hơn