Tháng Sáu 2, 2023

Bản tin chuyên đề số 3

Một điển hình về sự tăng trưởng vượt trội về năng suất, sản lượng vườn cây, đó là Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Từ 1 đơn vị có năng suất khá thấp ở

12 năm tận tụy với nghề

CSVN – Mặc cho cái nóng oi bức của ngày hè, cái lạnh của trời đông, hay những hôm mưa tầm tã, hơn 12 năm qua và đến tận hôm nay, bước chân của anh

Bản tin chuyên đề số 3

Một điển hình về sự tăng trưởng vượt trội về năng suất, sản lượng vườn cây, đó là Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

12 năm tận tụy với nghề

CSVN – Mặc cho cái nóng oi bức của ngày hè, cái lạnh của trời đông, hay những hôm mưa tầm tã, hơn 12 năm

Bản tin chuyên đề số 3

Một điển hình về sự tăng trưởng vượt trội về năng suất, sản lượng vườn cây, đó là Tổng Công