Đảng ủy VRG

Nhiều góp ý tâm huyết của Đảng ủy VRG

CSVN – Đảng ủy VRG đã tổ chức thảo luận văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối DNTW khóa III và Đại hội khóa XIII của Đảng với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao.

Phấn đấu vượt sản lượng 2017 từ 4-5%

CSVNO-Kết luận hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy VRG lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2015 – 2020), vào chiều ngày 27/10, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận chỉ đạo các đơn