Chỉ đạo quyết liệt công tác thoái vốn và cổ phần hóa

CSVN – Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) vừa tổ chức Hội nghị Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Khối DNTW năm 2015. Ông Trần Ngọc Thuận – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, TGĐ VRG tham dự hội nghị.
VRG cũng đang tích cực thực hiện công tác thoái vốn và cổ phần hóa. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy chế biến Cao su Bình Long. Ảnh: Tùng Châu
VRG cũng đang tích cực thực hiện công tác thoái vốn và cổ phần hóa. Trong ảnh: Công nhân Nhà máy chế biến Cao su Bình Long. Ảnh: Tùng Châu
Việc tái cơ cấu các DN trong Khối có ý nghĩa hết sức quan trọng

Năm 2014, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh công tác tái cơ cấu các DN trong Khối, nhờ đó đã tạo ra bước chuyển biến mạnh về nhận thức cũng như kết quả tái cơ cấu. Lũy kế đến ngày 31/12/2014 đã thực hiện cổ phần hóa 42/94 DN trực thuộc các TĐ, TCT cần cổ phần hóa theo đề án được phê duyệt.

Về thoái vốn ngoài ngành nghề kinh doanh chính và các DN mà Nhà nước không cần giữ cổ phần chi phối, tính lũy kế đến 31/12/2014 các TĐ, TCT ngân hàng trong Khối đã thoái toàn bộ 100% vốn tại 235/784 DN và thoái một phần vốn tại 13/55 DN.

Trong năm 2014, các đơn vị trong Khối đã vừa đẩy mạnh triển khai đề án tái cơ cấu, thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng quản trị DN, vừa hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. Có 30/33 TĐ, TCT, ngân hàng trong Khối hoạt động hiệu quả, có lãi, với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trung bình toàn Khối đạt 8,4%. Nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 282 nghìn tỷ đồng, đóng góp gần 34% tổng thu ngân sách quốc gia; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 1 triệu lao động. Các kết quả nói trên cho thấy công tác tái cơ cấu DNNN trong Khối đang đi đúng hướng và có sự chuyển biến mạnh.

Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu và cổ phần hóa

Đảng ủy Khối DNTW xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 tiếp tục là thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn, đồng thời đề ra các giải pháp để hoàn thành đề án tái cơ cấu trong năm nay theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Kết luận số 123/TB-VPCP ngày 10/4/2015.

[stextbox id=”stb_style_259398″]Tại hội nghị, ông Trần Ngọc Thuận – TGĐ VRG, đã phát biểu về những kết quả đạt được cũng như các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tái cơ cấu của VRG. Trong đó, ông nêu bật những vướng mắc về cơ chế chính sách, đặc biệt là khó khăn về xác định giá trị DN và thoái vốn v.v…[/stextbox]

Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chính đối với Đảng ủy Khối và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ được xác định là: Quyết liệt chỉ đạo hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu theo đúng đề án và các chỉ tiêu đã được phê duyệt, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước. BTV Đảng ủy các TĐ, TCT chỉ đạo xây dựng và đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn năm 2015 theo đúng tiến độ. Phấn đấu trong quý II/2015 triển khai xác định giá trị DN, trong quý III/2015 công bố giá trị DN và trong quý IV/2015 hoàn thành cổ phần hóa đối với tất cả các DN cần cổ phần hóa theo đề án đã được phê duyệt.

Cùng với đó, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, công tác vận động để cán bộ, Đảng viên, người lao động ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện đề án tái cơ cấu tại đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn mô hình tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể phù hợp với mô hình DN sau tái cơ cấu, phát huy tốt vai trò các tổ chức đoàn thể tại cơ sở. Mặt khác, tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao năng lực quản trị DN theo hướng hiện đại, theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Đảng ủy Khối yêu cầu các TĐ, TCT, ngân hàng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo thực hiện các nội dung và tiến độ triển khai đề án tái cơ cấu theo đúng các chỉ tiêu đã được phê duyệt. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và đứng đầu DN trong hoàn thành đề án tái cơ cấu trong năm 2015, kiên quyết xử lý nghiêm nếu người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả việc cổ phần hóa, thoái vốn và các nội dung chính của đề án tái cơ cấu DN.

Trung Kiên