Tổ chức Tháng công nhân hiệu quả thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm

CSVNO – Ngày 1/4/2022, TGĐ VRG Lê Thanh Hưng và Chủ tịch Công đoàn CSVN Phan Mạnh Hùng đã ký kế hoạch liên tịch số 153/KHLT/CSVN – CĐCS về việc tổ chức Tháng công nhân (TCN) và hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Theo đó, CĐ CSVN và CĐ các cấp tổ chức TCN năm 2022 phải đảm bảo thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện lao động sản xuất của địa phương, của đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid – 19.

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG trao danh hiệu “Công nhân cao su ưu tú” cho các cá nhân tại Lễ phát động Tháng công nhân năm 2021

Chủ đề của TCN năm 2022 là “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. 

Theo đó, hoạt động của TCN năm nay tập trung vào những nội dung chính như sau: Tuyên truyền nâng cao nhận thức đoàn viên CĐ, CNVC – LĐ về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động của TCN, về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; truyền thống ngày Quốc tế lao động 1/5…; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên CĐ, CNVC – LĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid – 19; 

Triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên, thương lượng, ký kết bổ sung thỏa ước lao động tập thể với những nội dung thiết thực và có lợi hơn cho NLĐ. Huy động các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động để chăm lo tốt hơn việc làm. đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ.

CĐ các cấp phối hợp cùng chính quyền tổ chức các hội thi tay nghề, Hội thi Bàn tay vàng. Vận động NLĐ tích cực sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào SXKD gắn với chương trình “1 triệu sáng kiến” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu đơn vị với cán bộ CĐ và NLĐ để lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất hợp pháp, chính đáng của NLĐ; Tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”, tuyên dương đoàn viên, CNVC – LĐ tiêu biểu tại đơn vị…

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 được phát động với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid – 19”. 

Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022, CĐ CSVN yêu cầu các đơn vị phải đổi mới và tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ cả trực tiếp và trực tuyến với NLĐ. Xây dựng, phát hành các thông điệp, cảnh báo, sổ tay, tờ rơi, đĩa CD, DVD hướng dẫn các chủ đề, nội dung triển khai. Phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, phong trào tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…

MINH NHIÊN