Cao su Dầu Tiếng quy hoạch hơn 2.100 ha phát triển nông nghiệp công nghệ cao

CSVNO – Vừa qua, ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT VRG, Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư VRG và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đã đến tham quan, làm việc tại dự án liên doanh trồng chuối cấy mô với Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I tại NT Thanh An. Đoàn đã đến tìm hiểu sản phẩm chuối sau thu hoạch và nhà máy đóng gói thành phẩm chuối.
Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KHĐT VRG (thứ 2 trái sang) và lãnh đạo công ty tham quan sản phẩm chuối sau thu hoạch.
Ông Phạm Văn Thành – Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KHĐT VRG (thứ 2 trái sang) và lãnh đạo công ty tham quan sản phẩm chuối sau thu hoạch.

Theo báo cáo, công ty đã quy hoạch diện tích đất để phát triển dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các NT Thanh An, Minh Tân, Long Hòa với tổng diện tích 2.121,96 ha (Long Hòa: 1.232,16 ha, Minh Tân: 701,78 ha và Thanh An: 188,02 ha).

Đoàn công tác tham quan nhà máy đóng gói chuối thành phẩm.
Đoàn công tác tham quan nhà máy đóng gói chuối thành phẩm.

Trong đó, đã thực hiện dự án liên doanh trồng chuối cấy mô với Công ty Cổ phần Nông nghiệp U&I tại NT Thanh An với diện tích 117,08 ha và đã cho thu hoạch. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 4/2019 đã xuất được 132.440 thùng chuối thành phẩm, lao động bình quân có 307 người, tiền lương bình quân trên 5 triệu đồng/người/tháng.

VĂN HẢI