Anh Ngô Thành Nguyên: Góp phần xây dựng phong trào thi đua sôi nổi ở cao su Dầu Tiếng

CSVN – 36 năm công tác, 32 năm làm thi đua khen thưởng, anh Ngô Thành Nguyên luôn học hỏi đúc kết kinh nghiệm, xây dựng phong trào thi đua góp phần đưa công ty phát triển bền vững

Anh Ngô Thành Nguyên vinh dự nhận thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Anh Nguyên sinh năm 1965,

lớn lên tại quê hương Dầu Tiếng trong một gia đình truyền thống có nhiều thế hệ làm công nhân cao su. Sau khi tốt nghiệp, anh được phân công nhiệm vụ công tác tổ chức cán bộ kiêm thi đua Nông trường Đoàn Văn Tiến vào năm 1986. Bằng những kiến thức đã học, cùng với tích lũy kinh nghiệm thực tế, anh luôn nghiên cứu, học tập, lao động sáng tạo, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ và năng lực công tác, xây dựng quy trình làm việc khoa học, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ năm 1990 đến nay, anh công tác tại Ban Thi đua Khen thưởng công ty, nhân viên thi đua thuộc Phòng Tổ chức cán bộ rồi đến Phòng thi đua Tuyên truyền Văn thể và Phòng Tổ chức Lao động Tiền lương. Nhiệm vụ chính là chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng toàn công ty, anh đã tham mưu xây dựng các quy chế quản lý nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng áp dụng trong toàn công ty đạt kết quả tốt. Tham gia đề xuất thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, góp phần thúc đẩy sản xuất, phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp trên mọi lĩnh vực.

Nhận thức tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đổi mới và phát triển, anh Nguyên xây dựng phần mềm thi đua, khen thưởng, quản lý bằng chương trình tin học hóa, hồ sơ thi đua lưu trữ khoa học theo hệ thống phần mềm. Luôn cập nhật thường xuyên các hình thức khen thưởng các cấp, giúp cho việc tra cứu, chọn lựa những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị cấp trên khen thưởng được chính xác, kịp thời theo yêu cầu của lãnh đạo và cấp trên.

Với định hướng “Thi đua là động lực của sự phát triển trong quá trình hội nhập” anh tham mưu cho lãnh đạo phòng và Ban lãnh đạo công ty đề ra chương trình, kế hoạch tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực. Tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời những nhân tố mới, con người mới và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đúng người, đúng việc và đúng thành tích, khách quan, trung thực, công khai, công bằng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Bá Lợi, Trưởng phòng Tổ chức Lao động Tiền lương công ty cho biết: “Anh Ngô Thành Nguyên là một nhân viên lao động cần cù, siêng năng, việc gì, dù khó khăn đến mấy, cũng làm được; sống tiết kiệm, không phô trương hình thức, lãng phí; tích cực giúp đỡ đồng nghiệp trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Là đảng viên gương mẫu học tập và làm theo Bác Hồ đức tính “Cần, Kiệm”.

Với 36 năm công tác, có 32 năm làm công tác thi đua, khen thưởng là chặng đường đầy khó khăn, thử thách, anh Nguyên luôn học hỏi đúc kết kinh nghiệm trong thực tiễn, xây dựng phong trào thi đua của công ty phát triển bền vững, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của công ty nhiều năm liên tục. Anh được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, Công nhân ưu tú ngành cao su, đặc biệt được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân Chương Lao động hạng Ba năm 2021.

VĂN HẢI