Cao su Dầu Tiếng

“Tất cả đã sẵn sàng cho Hội thi”

CSVN – Là đơn vị đăng cai Hội thi Bàn tay vàng (BTV) thu hoạch mủ cấp VRG lần thứ XIII năm 2022, ngay từ đầu năm 2021, Cao su Dầu Tiếng đã từng bước

Hoàn thành sản lượng trước 5 tháng

CSVN – Chị Nguyễn Hồng Huệ là công nhân về trước kế hoạch đầu tiên ở Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Năm 2022, chị được giao sản lượng 10,289 tấn mủ. Đến