Hướng đến nền sản xuất khoa học và chất lượng hơn

CSVN – Bên cạnh các phong trào thi đua như Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi, nước rút 3 tháng cuối năm… thì Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng là một phong trào thi đua mang tính đặc trưng của ngành cao su.

Ứng dụng cơ giới hóa trong tái canh ở Cao su Đồng Nai, trong đó có Hệ thống thiết bị liên hợp 4 trong 1, một trong 4 sáng kiến của ngành cao su tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” của Tổng Liên đoàn Lao động VN. Ảnh: Văn Chiến.

Nhiều năm qua, phong trào này được các đơn vị cơ sở hưởng ứng rầm rộ, sôi nổi bởi những hiệu quả thiết thực mà các sáng kiến, cải tiến mang lại. Các sáng kiến, cải tiến đã rút ngắn công đoạn thủ công, giảm lao động nặng nhọc cho NLĐ nhưng đem lại hiệu quả cao hơn, hướng đến một nền sản xuất xanh hơn, sạch hơn, khoa học hơn và chất lượng hơn.

Qua phong trào đã xuất hiện nhiều ý tưởng, giải pháp, sáng kiến làm lợi về kỹ thuật, kinh tế và môi trường được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn góp phần tiết giảm suất đầu tư, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất vườn cây, năng suất lao động, tăng thêm thu nhập cho NLĐ. Nhiều sáng kiến trong phong trào đã làm lợi hàng tỷ đồng cho đơn vị.

Tại nhiều đơn vị cơ sở đã thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật, Tổ sáng kiến… để “ươm mầm”, khích lệ NLĐ ra sức thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến. Có thể kể đến những đơn vị dẫn đầu trong phong trào này như Cao su Bình Long, Đồng Nai, Phước Hòa, Kon Tum, Chư Păh, Chư Prông…

Phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN đặc biệt quan tâm bởi những hiệu quả to lớn, do đó bên cạnh các hình thức khen thưởng tại cơ sở, VRG và Công đoàn CSVN đã trao giải thưởng Cao su Việt Nam cho những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào.

Đây là giải thưởng ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong hoạt động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực, được ứng dụng rộng rãi và đem lại hiệu quả cao tại đơn vị, nhân rộng trong toàn ngành, góp phần vào sự phát triển chung.

Năm nay, hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, toàn VRG đã có 500 sáng kiến gởi về Công đoàn CSVN. Chương trình này thêm một lần nữa như một nguồn động lực thúc đẩy NLĐ trong VRG đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo trong điều kiện ngành cao su gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

500 sáng kiến, cải tiến tập hợp ý tưởng, giải pháp trong các ngành nghề và trên tất cả khía cạnh như sản xuất kinh doanh, hoạt động phong trào… được áp dụng vào thực tiễn và mang lại một mục tiêu cao nhất, đó là “Vì sự phát triển của đơn vị và vì NLĐ”.

Với sự “tiếp lửa” của các cấp và yêu cầu ngày càng đổi mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất sẽ thôi thúc NLĐ không ngừng phát huy giá trị tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo vô biên để ngày càng có nhiều sáng kiến, cải tiến hơn nữa trong thời gian tới.

MINH NHIÊN