Cần những phương án, kịch bản chủ động

CSVN – Ngay từ đầu năm, TGĐ VRG đã có những chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các mặt hoạt động SXKD để các đơn vị chủ động đưa ra giải pháp nhằm tiếp tục gặt hái 1 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cần kịch bản cụ thể cho từng lĩnh vực trong năm 2022. Ảnh: Vũ Phong

Đầu năm 2022 vẫn còn đó những cửa ải thách thức ý chí những con người làm cao su khi đại dịch Covid -19 vẫn đeo bám, tiềm ẩn khó lường. Chiến sự Nga – Ucraina tác động đến tình hình thị trường thế giới, giá cả nguyên nhiên vật liệu tăng cao gây khó khăn cho các ngành kinh tế toàn cầu, trong đó có ngành cao su.

Tình hình này đòi hỏi chúng ta phải có ngay những kế hoạch ứng phó, nhận định, dự báo để đề ra các tình huống, kịch bản phù hợp. “Chủ động ngay từ đầu năm” lâu nay được xem một trong những biện pháp hữu hiệu để ngành chúng ta vượt khó trong mọi tình huống. Mỗi ngành, mỗi lĩnh vực cần có kịch bản riêng của mình, từ đó đóng góp cho bức tranh tổng thể toàn ngành một chiến lược cụ thể với các phương án “sẵn sàng chiến đấu”.

Đơn cử như trong lĩnh vực nông nghiệp, khi vào mùa vụ mới, cần có giải pháp về lao động khi xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm Covid – 19, ảnh hưởng đến công tác sản xuất. Những tác động của kinh tế, chính trị thế giới đến tình hình tiêu thụ mủ cao su trên thị trường cũng cần giải pháp ứng phó, ở những thị trường cụ thể. Các ngành nghề bị ảnh hưởng bởi Covid – 19 trong năm 2021 cần từng bước khôi phục thị trường, thu hút khách hàng trở lại…

TGĐ VRG đã có những chỉ đạo cụ thể trong từng lĩnh vực để các đơn vị, các bộ phận chức năng thực hiện. Đây được xem là kim chỉ nam để các đơn vị hoạch định chiến lược và bám sát để thực hiện. Để được vậy, cần phải “phát huy tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, linh hoạt ứng phó, biến thách thức thành cơ hội để phấn đấu vươn lên và đạt kết quả cao nhất trong hoạt động SXKD gắn với phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả”, như trong chỉ đạo thứ 12 của TGĐ.

Đồng thời, các đơn vị và cả hệ thống Tập đoàn phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành cũng như trong hoạt động SXKD để sớm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, bảo toàn và phát triển vốn, đưa VRG tiếp tục phát triển vững mạnh.

QUỐC KHÁNH