Tháng Sáu 1, 2021

Tự hào truyền thống 46 năm Cao su Đồng Nai

CSVNO – 46 năm về trước, vào ngày 2/6/1975 toàn thể người lao động Cao su Đồng Nai trên các nông trường, nhà máy đồng loạt ra quân lao động, khôi phục và mở rộng

Sáng tạo tổ chức Quốc tế thiếu nhi

CSVNO – Đó là việc phát động cho các em vẽ tranh phòng chống Covid -19 của Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su. Hàng năm cứ vào dịp ngày Quốc tế thiếu

Cao su Sa Thầy: Trao yêu thương, gửi niềm tin

CSVNO – Tuyển dụng, hỗ trợ, động viên tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động mới yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị là mục tiêu mà Công ty