sáng kiến

Người thợ trẻ giỏi đam mê sáng kiến

CSVN – Anh Nguyễn Hồ Tấn – Tổ trưởng Tổ Vận tải NT Long Thành, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao