Công đoàn đã tạo nhiều dấu ấn trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua

CSVN – Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn (CĐ) CSVN chia sẻ về vai trò của tổ chức CĐ trong việc phối hợp với VRG phát động các phong trào thi đua trong giai đoạn 2015 – 2020 và một số nội dung trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 2020 – 2025.

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao danh hiệu Công nhân cao su ưu tú cho NLĐ. Ảnh: Quỳnh Mai.

-Thưa ông, xin ông cho biết vai trò của tổ chức CĐ trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong ngành cao su giai đoạn 2015 – 2020?

Trong 5 năm qua, ngành cao su gặp muôn vàn khó khăn do những yếu tố khách quan cũng như khó khăn trong nội tại, giá mủ xuống thấp, diễn biến bất thường của thời tiết, lực lượng lao động liên tục giảm xuống… đã ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, đặc biệt là tác động không nhỏ đến việc làm, thu nhập của NLĐ.

Khó khăn, thách thức là vậy nhưng yêu cầu của thực tiễn đặt ra đó chỉ tiêu kế hoạch hàng năm phải tăng trưởng, nhu cầu đời sống của NLĐ phải được tăng lên. Nhận thức rõ vấn đề đó, Ban thường vụ CĐ CSVN đã chủ động phối hợp với chuyên môn liên tịch phát động nhiều phong trào thi đua chung của Tập đoàn như phong trào Xanh – sạch – đẹp, An toàn vệ sinh lao động, Lao động giỏi – Lao động sáng tạo, Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi, Thi đua nước rút, VHVN – TDTT…

Bên cạnh những phong trào chung, CĐ CSVN còn phát động nhiều phong trào thi đua riêng mang tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở, hướng về NLĐ. Có thể kể đến như phong trào phát triển kinh tế gia đình, hưởng ứng chủ trương trồng xen trên vườn cây KTCB để tăng độ che phủ, giảm suất đầu tư, tăng thêm thu nhập cho NLĐ. Từ đó có những Nghị quyết chuyên đề như Nghị quyết 6a, Nghị quyết 6b.

Khi xây dựng, phát động các phong trào thi đua, CĐ CSVN luôn chú trọng đến đối tượng CNLĐ, tính đặc thù của ngành nghề và đặc thù các vùng miền.

Trong 5 năm qua, CĐ CSVN cũng đề ra nhiều giải thưởng tôn vinh NLĐ đạt thành tích tốt trong các phong trào thi đua yêu nước như giải thưởng “Cán bộ nữ công xuất sắc”, “Nữ CB.CNVC – LĐ ngành cao su Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Cán bộ CĐ xuất sắc”… đặc biệt là danh hiệu Công nhân cao su ưu tú, vinh danh CB.CNVC – LĐ làm việc tại Lào, Campuchia… Thông qua các phong trào, CĐ đã trao giải thưởng, vinh danh cho hàng chục ngàn CB.CNVC – LĐ trên tất cả các ngành nghề trên cơ sở những tiêu chí phù hợp.

Tựu chung lại, trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua của Tập đoàn nói chung, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, CĐ CSVN để lại nhiều dấu ấn trong CNLĐ. CNLĐ, đoàn viên CĐ rất tự hào khi đón nhận các danh hiệu và họ cho rằng đó là những cái thiết thực, gắn với nhịp sống, hơi thở của CNLĐ.

Trong công tác thi đua khen thưởng, CĐ CSVN đã dành kinh phí khen thưởng rất lớn cho công tác khen thưởng. CĐ CSVN rất tự hào với vai trò, vị trí của tổ chức CĐ, các phong trào dù nằm trong phong trào chung của toàn Tập đoàn nhưng mang tính sáng tạo của tổ chức CĐ, gắn với thực tiễn.

Phong trào thi đua yêu nước là cốt lõi trong phong trào CNLĐ 5 năm vừa qua, thông qua các phong trào đã phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, khắc phục mọi khó khăn, giữ chân NLĐ. CĐ các cấp tham mưu, hiến kế cho chính quyền cùng tổ chức sản xuất, tổ chức chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho NLĐ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ.

Hiện nay, bộ máy công tác thi đua khen thưởng từ Tập đoàn xuống cơ sở, vai trò của tổ chức CĐ rất lớn, bởi chính cán bộ CĐ là người gần gũi, hiểu NLĐ, phát hiện các nhân tố mới, nhân rộng gương điển hình, tạo ra sự lan tỏa sâu rộng và hiệu quả. Chính những phong trào đó đã giúp ngành cao su từng bước vượt qua khó khăn để khẳng định mình, tiếp tục có những bước phát triển mới.

Công đoàn CSVN tuyên dương 90 cán bộ CĐ xuất sắc vào năm 2019.

– Xin ông cho biết trong 5 năm tới, CĐ CSVN đã có những định hướng gì để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao?

Trước tiên phải khẳng định chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới là phát triển bền vững. Công tác tái cơ cấu của doanh nghiệp từng bước có hiệu quả, chúng tôi tin trong 5 năm tới Tập đoàn sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, gặt hái được nhiều kết quả trong chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Từ việc thực hiện đề án tái cơ cấu đang từng bước có kết quả tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn sẽ phát huy hiệu quả trong các ngành các lĩnh vực, trên cơ sở xác định phương thức sản xuất hiệu quả cao nhất, chăm lo tốt đời sống NLĐ.

Về phương hướng trong công tác thi đua khen thưởng, CĐ CSVN xác định:

Thứ nhất, tiếp tục duy trì những phong trào có hiệu quả to lớn trong những năm qua, trong đó tập trung vào các phong trào truyền thống như Luyện tay nghề – Thi thợ giỏi, Thi đua nước rút, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, CLB 2 tấn/ha. Duy trì các giải thưởng tôn vinh NLĐ.

Thứ hai, chủ động sáng tạo đề ra những phong trào thi đua mới sát với thực tiễn trên vườn cây, nhà máy, trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Từ những phong trào đó, đi đôi với sự phát triển của doanh nghiệp là đời sống thu nhập NLĐ có sự đột phá, tăng trưởng.

Thứ ba, vấn đề cốt lõi là phong trào thi đua phải bắt đầu từ cơ sở, bắt đầu từ NLĐ và chính họ phải đối tượng được vinh danh, hướng tới khen thưởng cho các tập thể nhỏ và CNLĐ. Thực tiễn, các hình thức khen thưởng cao cho NLĐ vẫn còn hạn chế, vì vậy CĐ CSVN xác định bằng nhiều giải pháp, phải làm sao NLĐ trực tiếp được khen thưởng phải đạt được ¾ trong tổng số CB.CNVC – LĐ được khen thưởng.

Tiếp đến, CĐ CSVN đặc biệt chú trọng hình thức vinh danh, khen thưởng để nhân điển hình tiên tiến, tạo phong trào thi đua hiệu quả tại cơ sở. CĐ tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí hành chính để dành nguồn kinh phí cho các hoạt động tuyên dương, vinh danh cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, chúng tôi cho rằng đó là việc làm thiết thực nhất để tạo động lực thi đua sôi nổi.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Khối thi đua.

Thứ năm, cán bộ CĐ là những người làm công tác thi đua khen thưởng, người trực tiếp xây dựng phong trào, người đi vận động tuyên truyền phải tận tâm, tận lực, phục vụ NLĐ, thấm nhuần tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước, từ đó cụ thể hóa triển khai trong thực tiễn. Cán bộ CĐ nhất định phải gần gũi với công nhân để hiểu công nhân, hiểu NLĐ, từ đó có những cách làm, mô hình sáng tạo trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước vào thực tiễn.

– Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của ông!

HUỆ LINH (thực hiện)