Phổ biến kế hoạch cổ phần hóa cho người lao động

 

Từ ngày 25 đến 28/8, Ban TGĐ và BTV CĐ Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên tổ chức gặp gỡ CBCNVC-LĐ ở các nông trường, nhà máy, xí nghiệp và Khối văn phòng công ty.

Ban lãnh đạo công ty đã thông báo triển khai nội dung công tác cổ phần hóa công ty trong năm 2014; phổ biến các chủ trương của Chính phủ, VRG về việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; các chế độ, chính sách quyền hạn, trách nhiệm của người lao động sau khi cổ phần hóa. Cụ thể như: Quyền mua cổ phần ưu đãi theo năm công tác trong khu vực Nhà nước; mua cổ phần ưu đãi cam kết theo năm công tác; chia quỹ khen thưởng- quỹ phúc lợi và chia cổ tức hàng năm, qua đó hướng dẫn người lao động đăng ký mua cổ phần v.v…

BTV CĐ công ty động viên người lao động khắc phục khó khăn, chia sẻ khó khăn với lãnh đạo công ty, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình để ổn định cuộc sống và có tích lũy để mua cổ phần, tránh tình trạng “bán lúa non” sau khi cổ phần hóa, ảnh hưởng đến thu nhập người lao động.

Nguyễn Thị Kim Yến