19 đơn vị về trước kế hoạch sản lượng

CSVNO – Theo thống kê của Ban Quản lý kỹ thuật VRG, tính đến thời điểm ngày 17/12, toàn VRG đã có 19 đơn vị về trước kế hoạch sản lượng.

NLĐ toàn VRG đang ra sức thi đua về trước kế hoạch sản lượng năm 2020

Theo đó có 1 đơn vị về trước 50 ngày (Cao su Mang Yang), 2 đơn vị về trước 30 ngày (Cao su Việt Lào, Tây Ninh – Siêm Riệp), 8 đơn vị về trước 20 ngày (Chư Sê, Krong Buk – Ratanakiri, Nam Giang – Quảng Nam, Điện Biên, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su, Đồng Nai – Kratie, Phú Riềng, CRCK 2), 6 đơn vị về trước 15 ngày (Hương Khê – Hà Tĩnh, Mường Nhé – Điện Biên, ChưMomRay, Bean Heack, Chưprong, Eah’leo và 2 đơn vị về trước 10 ngày (Đồng Phú – Kratie, Dự án Eah’leo Bình Minh – Công ty Mang Yang K).

Hiện tay các đơn vị đang nỗ lực thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 2020 được Tập đoàn giao. Dự kiến, năm nay toàn Tập đoàn khai thác hơn 365.380 tấn.

MINH NHIÊN