Nâng cao ý thức phòng chống để bình an trước đại dịch

CSVN – Một lần nữa, cả nước Việt Nam bật “báo động đỏ” phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 với những biện pháp quyết liệt hơn để ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Chốt kiểm tra phòng chống dịch ở Cao su Phước Hòa Kampong Thom

Đầu năm 2021, giá cao su vẫn ổn định, thời tiết đầu mùa cạo mới thuận lợi hơn so với những năm trước… là những tín hiệu tích cực củng cố thêm niềm tin cho tập thể NLĐ có một năm khởi sắc. Tuy nhiên, những dự liệu về Covid – 19 có khả năng bùng phát bất cứ lúc nào đã trở thành yếu tố cản trở, tác động lớn nhất đến tình hình SXKD của các đơn vị nói riêng và toàn VRG nói chung.

Dự đoán được tình hình đó, ngay từ đầu năm, VRG và các đơn vị thành viên đã xây dựng các kịch bản điều hành, tổ chức hoạt động SXKD trong từng giai đoạn cụ thể. Hiện nay, VRG tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh Covid – 19, vừa ổn định tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho hơn 80.000 NLĐ.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 được VRG và các đơn vị thành viên nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan ban ngành, địa phương. Hệ thống Ban chỉ đạo phòng chống dịch được thành lập từ cấp VRG đến các đơn vị cơ sở nhằm có những chỉ đạo kịp thời, thường xuyên trong mọi tình huống xảy ra.

So với các đơn vị trong nước thì các đơn vị trực thuộc VRG tại Lào, Campuchia gặp nhiều khó khăn hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại nước bạn. Tuy nhiên, lãnh đạo VRG bằng nhiều hình thức thường xuyên quan tâm, chia sẻ và chỉ đạo các đơn vị nâng cao tinh thần phòng chống dịch.

Tại các dự án, tinh thần này luôn được NLĐ ý thức cao, thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, kiểm soát chặt chẽ người ra vào tại dự án, hạn chế đến nơi đông người khi không có việc cần thiết. Một số đơn vị đã tổ chức cho NLĐ người Việt Nam tiêm phòng vắc xin phòng chống Covid – 19.

Nghiêm túc và nêu cao tinh thần phòng chống Covid -19 là việc làm cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Tại các cuộc họp trực tuyến với các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận đã biểu dương việc thực hiện công tác phòng chống dịch của các đơn vị trong thời gian vừa qua và tiếp tục chỉ đạo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của các cấp, nhất là tại các nhà máy, xí nghiệp thường xuyên làm việc theo ca.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh cho NLĐ được biết và tập huấn các trường hợp giả định nếu có ca nhiễm Covid – 19 xảy ra tại đơn vị. Có thể khẳng định, trong thời điểm hiện nay, NLĐ trong toàn VRG cần tiếp tục ý thức phòng chống dịch, thực hiện nghiêm 5K, an toàn để sản xuất và bình an trước đại dịch. Đó là yêu cầu cấp thiết nhất.

HÀ KHUÊ