Tổ chức thêm nhiều hoạt động cho công nhân người Lào

CSVNO – Đây là chỉ đạo của ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Công đoàn Công ty CPCS Quasa – Geruco, ngày 7/10..
Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ CSVN phát biểu tại đại hội.
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN phát biểu tại đại hội.

Ông Phan Mạnh Hùng đánh giá cao kết quả các mặt hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân lao động trong của Công đoàn Công ty trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, ông Hùng đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tích cực tham gia quản lý, tăng cường đi cơ sở, gần gũi công nhân lao động, chăm lo tốt mọi mặt đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động đặc biệt kết hợp với Công đoàn Lào nhằm phát triển mạnh hơn các hoạt động cho công nhân người Lào, góp phần cùng đơn vị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nghị quyết Đại hội đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn công ty đã đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp đồng bộ với các tổ chức đoàn thể, hội trong đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Điểm nổi bật trong phong trào thi đua lao động giỏi là Công đoàn Công ty đã kết hợp với Ban lãnh đạo Công ty phát động phong trào thi đua quý III và phong trào thi đua nước rút hàng năm.

Đại hội đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức Công đoàn công ty vững mạnh toàn diện; năng động, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo tốt đời sống CNVC-LĐ vì mục tiêu “Công nhân giàu, Công ty mạnh”.

Ông Phạm Trường Sang – Bí Thư Đảng Ủy – Phó Tổng Giám Đốc Công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Phạm Trường Sang – Bí Thư Đảng ủy – Phó Tổng Giám đốc công ty phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ công nhân vững vàng về chính trị tư tưởng, có trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cao, có ý thức trách nhiệm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVC-LĐ và giám sát kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất – tinh thần cho người lao động. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Trường Sang – Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty cũng đánh giá cao vai trò của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức, góp phần tích cực cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Nhật