Công đoàn Cao su Chư Sê: Tích cực hỗ trợ người lao động phát triển kinh tế gia đình

CSVN – Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 6a, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là trong điều kiện giá cao su ở mức thấp như hiện nay.

Trồng xen củ lùn trên vườn cây KTCB ở Cao su Chư Sê
Trồng xen tăng thu nhập

Công đoàn (CĐ) Cao su Chư Sê hiện có 40 tổ CĐ với 1.011 đoàn viên (trong đó, có 500 đoàn viên nữ, đoàn viên người đồng bào dân tộc thiểu số 461 người, chiếm tỷ lệ 46% tổng số lao động). Tổng diện tích cao su công ty đang quản lý hơn 7.538 ha, chủ yếu là vườn cây KTCB 5.279,32 ha; vườn cây khai thác 1.934,38 ha và vườn cây tái canh 324,51 ha. Để NLĐ vừa nhận diện tích chăm sóc vườn cây KTCB có đất trồng xen đảm bảo vừa có lương, vừa có thu nhập phụ, BCH CĐ công ty đã tổ chức cho công nhân trồng xen trên diện tích KTCB, tái canh và là cầu nối liên kết cùng NLĐ trong việc huy động vốn. “Với mô hình trồng xen trong

vườn cây KTCB, bình quân thu nhập thêm ngoài lương của NLĐ tăng lên đáng kể và đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, thu nhập hàng năm từ 120 – 350 triệu đồng, như: anh Nguyễn Xuân Vũ, anh Nguyễn Trọng Bằng, chị Mai Thị Thúy – NT Iaglai; chị Nguyễn Thị Hiền Lương, anh Nguyễn Xuân Hồng – NT Iako; anh Nguyễn Văn Toàn – NT Iatiêm; anh Nguyễn Đức Quyền, anh Mai Ngọc Tuân, anh Trần Hữu Bích – khối phòng ban công ty, với mô hình trồng xen khoai lang, khoai tây, chuối, củ lùn, tràm; cà phê, sa chi…” – ông Vương Đức Thông – Chủ tịch CĐ công ty, cho biết.

Bên cạnh đó, CĐ cũng tích cực vận động toàn thể NLĐ thực hành tiết kiệm trong mọi chi tiêu, huy động mọi nguồn lực để tập trung vốn vào cải tạo vườn tạp, mở rộng chăn nuôi tùy theo điều kiện đất vườn từng hộ gia đình… Nhờ vậy, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế phụ gia đình như chăn nuôi, trồng cây lấy ngắn nuôi dài, mua sắm phương tiện làm dịch vụ… đã góp phần tăng thu nhập cho NLĐ.

Nhân rộng các mô hình, cách làm hay

Nhờ xen canh trên vườn cây cao su KTCB, NLĐ vừa có tiền lương vừa có thu nhập từ trồng xen. Vì vậy, việc xen canh trên vườn cây đã thực sự trở thành mối quan tâm rất lớn của NLĐ, mang lại hiệu quả kinh tế cao, những cây được trồng nhiều như: khoai lang, khoai tây, chanh dây, chuối, củ lùn… sản phẩm của các loại cây này thời gian qua đang tiêu thụ khá thuận lợi và có giá cao.

“Trong thời gian tới, CĐ công ty tiếp tục hỗ trợ NLĐ trong việc chọn, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gia đình phù hợp. CĐ các đơn vị trực thuộc tổ chức cho đoàn viên và NLĐ học tập các mô hình, cách làm hay để nhân rộng và là cầu nối hỗ trợ vốn, định hướng cho NLĐ phát triển kinh tế phụ gia đình một cách hiệu quả và có tính bền vững hơn. Bên cạnh đó, CĐ cùng với chuyên môn tìm kiếm các doanh nghiệp chuyên kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp nhằm đảm bảo bao tiêu các sản phẩm sau thu hoạch theo hướng bền vững và ổn định, lâu dài” – ông Vương Đức Thông, chia sẻ.

Bên cạnh tăng thêm thu nhập cho NLĐ, việc trồng xen các loại cây hoa màu đã góp phần cải tạo đất, giúp cho cây sinh trưởng tốt hơn do cây cao su cũng được hưởng lợi từ nguồn phân bón và nước tưới trong mùa khô. Mặt khác, một số hạng mục chăm sóc vườn cây KTCB không cần phải thực hiện như làm cỏ, phát dọn, chống cháy, không phải trồng thảm phủ…

THANH VÂN