Thưởng thi đua nước rút cao nhất 20 triệu đồng/đơn vị

CSVNO- Ban TGĐ VRG và Ban Thường vụ Công đoàn Cao su VN vừa liên tịch phát động phong trào thi đua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm 3 tháng cuối năm 2016 phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD.
Ảnh: Dzũng Nguyễn
Ảnh: Dzũng Nguyễn

Thời gian phát động từ ngày 1/10 đến 31/12/2016 với các nội dung thi đua chủ yếu như sau: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xanh sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu tập đoàn theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Góp phần cải thiện thu nhập của NLĐ và kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân vượt khó phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và hoàn thành vượt mức KH sản lượng năm 2016…

Theo đó, về Tiêu chuẩn thi đua: Đối với công ty trồng, khai thác và chế biến cao su, tập thể phấn đấu hoàn thành vượt mức KH sản lượng khai thác mủ cao su và quy mô diện tích khai thác của từng đơn vị được giao trong năm diện tích khai thác trên 10 ngàn ha hoàn thành tiến độ trồng mới tái canh (TMTC), đảm bảo chất lượng vườn cây và về trước kế hoạch 10 ngày trở lên mức thưởng 20 triệu đồng, từ 5 đến dưới 10 ngày thưởng 15 triệu;

Diện tích khai thác dưới 10 ngàn ha hoàn thành tiến độ TCTM, đảm bảo chất lượng vườn cây và về trước KH 10 ngày trở lên thưởng 10 triệu; từ 5 đến dưới 10 ngày thưởng 5 triệu đồng.

Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tại lễ mừng công hoàn thành kế hoạch Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Ảnh: Phan Thắng.
Khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tại lễ mừng công hoàn thành kế hoạch Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Ảnh: Phan Thắng.

Đối với các tập thể nông trường, tổ sản xuất trực thuộc công ty, hoàn thành xuất sắc KH sản lượng khai thác tối thiểu 20 ngày, Công đoàn CSVN tặng bằng khen và thưởng từ 3-5 triệu đồng tùy vào sản lượng khai thác.

Ngoài ra, phải đảm bảo khai thác đúng quy trình kỹ thuật, áp dụng tiến bộ KHKT, nâng cao chất lượng sản phẩm. Triệt để thực hiện tiết kiệm, tích cực phấn đấu hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh, tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho NLĐ.

Thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, bảo vệ sản phẩm trên vườn cây, nhà máy; thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng. Đảm bảo tiền lương, thu nhập hợp lý cho NLĐ, không để xảy ra tình trạng mất ổn định trong sản xuất và đời sống của CNVCLĐ.

Đối với các đơn vị sản xuất công nghiệp, dịch vụ hoàn thành vượt mức kế hoạch trước 30 ngày mức thưởng là 10 triệu đồng. Trước 10 ngày thưởng 5 triệu. Riêng đối với các tổ, đội, phân xưởng nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước 30 ngày, Công đoàn CSVN sẽ tặng bằng khen và thưởng từ 2-5 triệu đồng.

Về cá nhân, đối với công nhân (CN) khai thác phấn đấu cạo hết cây trong phần, tận thu hết mủ, cạo đúng quy trình kỹ thuật, chấp hành tốt nội quy, an toàn vệ sinh lao động. Vượt mức KH sản lượng cao nhất so với mức bình quân tiên tiến chung của nông trường, công ty.

Đối với CN chế biến: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo chất lượng mủ theo quy định, chấp hành tốt nội quy an toàn lao động, vệ sinh môi trường của đơn vị. Đạt năng suất lao động với chất lượng với chất lượng chế biến nhất.

Đối với CN chăm sóc, trồng mới: Đảm bảo thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ cây sống 100% định hình vườn cây ngay năm trồng, chấp hành tốt nội quy, an toàn vệ sinh lao động của đơn vị.

CN chăm sóc, trồng mới: Đảm bảo thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ cây sống 100% định hình vườn cây ngay năm trồng
CN chăm sóc, trồng mới phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo tỷ lệ cây sống 100% định hình vườn cây ngay năm trồng. Ảnh: Trần Thị Tuyết Mai.

Đối với cán bộ, CNVCLĐ các ngành nghề khác: Chấp hành tốt nội quy, an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp – Dịch vụ công nghiệp: Về Tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc KH và nhiệm vụ công tác được giao. Đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, cải cách hành chính nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc; hoàn thành và vượt mức KH doanh thu, lợi nhuận năm 2016; Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng trong đơn vị. Về cá nhân: Chấp hành tốt nội quy, quy chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia tích cực sinh hoạt trong các tổ chức đoàn thể.

Hình thức khen thưởng: Đối với Tập đoàn, trên cơ sở báo cáo nhanh của các đơn vị hoàn thành vượt mức KH sản lượng được giao về trước KH, Ban lãnh đạo VRG sẽ tặng bằng khen và tiền thưởng cho các đơn vị vượt KH theo quy định (có văn bản hướng dẫn riêng). Kinh phí khen thưởng do Tập đoàn chi thưởng.

Đối với Công đoàn CSVN, căn cứ vào thời gian vượt kế hoạch SXKD sẽ tặng bằng khen và tiền thưởng cho những đơn vị về trước KH năm 2016. Kinh phí khen thưởng phân bổ theo KH của Công đoàn CSVN chi thưởng. Kết thúc đợt thi đua, BCH Công đoàn các công ty bình chọn những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đề xuất Công đoàn CSVN khen thưởng trước ngày 25/1/2017.

Minh Tâm