Nhiều đơn vị đạt trên 20% kế hoạch sản lượng quý I

CSVNO – Sản lượng khai thác mủ quý I của các đơn vị trong Khối thi đua miền Đông Nam bộ 1 đạt ở mức khá, có những đơn vị đã đạt 20% kế hoạch sản lượng.
Các đơn vị ký kết bản giao ước thi đua
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

Ngày 3/3, khối thi đua ccác đơn vị miền Đông Nam bộ 1 đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua  tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng – Đơn vị khối trưởng năm 2017. Hội nghị được tổ chức nhằm lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị trong khối về quy chế thi đua, bảng chấm điểm, thống nhất và đề ra phương hướng nhiệm vụ của khối trong năm 2017 và ký kết giao ước thi đua với các đơn vị trong khối.

Khối thi đua các đơn vị miền Đông Nam bộ 1 có 6 công ty cao su: Lộc Ninh;  Phú Riềng; Đồng Phú; Tân Biên; Phước Hòa; Tây Ninh.

Năm 2016, các đơn vị thành viên trong khối đã chú trọng các phong trào thâm canh tăng năng suất lao động trên vườn cây khai thác; thi đua chiến dịch trồng mới cao su đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt tỷ lệ cao; xây dựng đơn vị văn minh, sạch đep; phong trào bảo vệ sản phẩm, tận thu mủ tạp. Ngoài ra các đơn vị trong khối đã quán triệt và học tập tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước… Làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn

Các đơn vị trong khối đã thống nhất, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt những cam kết thi đua của khối trong năm 2017. Thống nhất ký kết giao ước thi đua trong năm, thực hiện tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền đoàn thể trog sạch, vững mạnh, tổ chức tốt các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao…Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong ăm 2016, thực hiện tốt hơn nữa các chương trình của khối đã đề ra.

Vũ Duy