thi đua nước rút

Thi đua về đích

CSVN – Đến hết tháng 11, VRG đã khai thác sản lượng 392.497 tấn mủ cao su (đạt 92,2% kế hoạch). Mặc dù là một năm “khó” đối với ngành nông nghiệp, những bất thường

Vào mùa “tăng tốc”

CSVN – Vào những ngày cuối năm, trên mỗi nông trường, tổ sản xuất đâu đâu cũng nhộn nhịp trong không khí hăng say lao động sản xuất, cùng nhau thi đua với quyết tâm

“Mùa cao điểm” ở Cao su Sơn La

CSVN – Bắt đầu vào vụ mùa cuối năm, không khí lao động tại các đội sản xuất, nông trường và Nhà máy chế biến cao su Sơn La 28/10 hết sức khẩn trương, nhộn

Tháng cuối năm ở Cao su Nghệ An

CSVNO –  Vào một ngày cuối năm, chúng tôi lên thăm các Nông trường cao su Thanh Chương, Anh Sơn 1, Anh Sơn 2 và Quế Phong thuộc Công ty CPĐT – PT Cao su

Thi đua về đích

CSVN – Đến hết tháng 11, VRG đã khai thác sản lượng 392.497 tấn mủ cao su (đạt 92,2% kế hoạch). Mặc dù là một

Vào mùa “tăng tốc”

CSVN – Vào những ngày cuối năm, trên mỗi nông trường, tổ sản xuất đâu đâu cũng nhộn nhịp trong không khí hăng say lao

Thi đua về đích

CSVN – Đến hết tháng 11, VRG đã khai thác sản lượng 392.497 tấn mủ cao su (đạt 92,2% kế

Vào mùa “tăng tốc”

CSVN – Vào những ngày cuối năm, trên mỗi nông trường, tổ sản xuất đâu đâu cũng nhộn nhịp trong