VRG vượt gần 5% kế hoạch sản lượng

CSVNO – Theo báo cáo tuần VRG, tính đến hết ngày 31/12 toàn Tập đoàn đã khai thác được 253.174 tấn, đạt 104,96% kế hoạch năm 2016 (kế hoạch điều chỉnh giao cho các đơn vị), và bằng 103,21% kế hoạch đăng ký với Bộ NN&PTNT (245.290 tấn).
Ảnh: Đặng Đề
Ảnh: Đặng Đề 

Căn cứ báo cáo của các đơn vị thì đến 31/12/2016 tất cả các đơn vị thành viên Tập đoàn đều hoàn thành và vượt kế hoạch khai thác năm 2016 được giao ngoại trừ hai đơn vị là Visorutex (92,9%) và Bạia – Kampongthom (78,2%).

Nếu căn cứ trên cơ sở sản lượng khai thác do các đơn vị báo cáo nhanh về Tập đoàn trên diện tích cao su khai thác được giao thì năng suất bình quân các khu vực và Tập đoàn năm 2016 đều cao hơn so với năm 2015.

Về thu mua, trong năm 2016 toàn Tập đoàn thu mua được 70.976 tấn, đạt 118,8% kế hoạch năm 2016 và lượng cao su thu mua nhiều hơn 5.346 tấn so với cùng kỳ năm 2015.

Về chế biến, toàn Tập đoàn chế biến được 321.333 tấn, bằng 102,9% kế hoạch năm 2016 và bằng 96,5% lượng chế biến cùng kỳ năm 2015.

Về tiêu thụ cao su: Toàn Tập đoàn tiêu thụ được 327.836 tấn cao su các loại, đạt 105,1% kế hoạch tiêu thụ năm 2016 và bằng 105,2% lượng cao su tiêu thụ cùng kỳ năm 2015 (tiêu thụ nhiều hơn 16.194 tấn so với cùng kỳ năm 2015).

P.V