Nông trường Minh Hưng, Cao su Bình Long về trước kế hoạch sản lượng 32 ngày

CSVNO – Ngày 1/12, Nông trường Minh Hưng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã tổ chức Lễ mừng công hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác mủ năm 2023, là nông trường hoàn thành kế hoạch sớm nhất công ty.

Lãnh đạo công ty trao thưởng cho nông trường

Nông trường được giao quản lý tổng diện tích 1.099,3 ha, trong đó vườn cây kinh doanh 850,53 ha. Tổng số lao động của đơn vị là 140 người (trong đó có 95 công nhân khai thác mủ) với 3 tổ sản xuất trực tiếp. Năm nay, kế hoạch khai thác công ty giao 1.240 tấn mủ. Đến ngày 29/11, đơn vị đã thực hiện được 1.245 tấn, vượt 5 tấn, “về đích” trước 32 ngày.

Thường trực Công đoàn công ty trao thưởng cho nông trường

Dự kiến cả năm, nông trường sẽ khai thác tổng sản lượng 1.402 tấn, đạt 113% kế hoạch, vượt 162 tấn mủ. Năng suất vườn cây bình quân 1,955 tấn/ha, năng suất lao động bình quân 14,7 tấn/lao động/năm. Ước tiền lương bình quân cả năm đạt 11,136 triệu đồng/người/tháng.

Trao thưởng cho tập thể tổ

Để động viên phong trào thi đua về trước kế hoạch, công ty đã khen thưởng tập thể nông trường số tiền 40 triệu đồng, một tập thể tổ số tiền 5 triệu đồng. Công đoàn công ty khen thưởng 6 triệu đồng.

Trao thưởng cho công nhân xuất sắc
Trao thưởng cho công nhân xuất sắc
NGUYỄN BẢO