Cao su Chư Păh trao 2.380 hộp khẩu trang cho người lao động

CSVNO -Nhằm thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động (NLĐ) trong thời điểm dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, vừa qua Cao su Chư Pah bên đã trao 2.380 hộp khẩu trang cho NLĐ trong toàn đơn vị.

Lãnh đạo công ty trao khẩu trang cho NLĐ Nông trường IaPech

Mỗi hộp gồm 50 khẩu trang, tổng trị giá đợt trao khẩu trang này hơn 119 triệu đồng. Trước sự quan tâm của ban lãnh đạo đơn vị, NLĐ rất phấn khởi khi được nhận những hộp khẩu trang y tế để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Cùng với đó, khi Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid – 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, công ty đã hỗ trợ kinh phí 41 triệu động cho 28 NLĐ gián tiếp và 7 NLĐ trực tiếp tại Xí nghiệp vận tải chế biến để thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”.  Bên cạnh đó, công ty cũng đã hỗ trợ cho NLĐ trực tiếp phải cách ly y tế 100.000đ/ngày.

Ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch Công đoàn công ty trao khẩu trang cho NLĐ Xí nghiệp vận tải chế biến

Hiện nay, công ty đang đẩy mạnh các công tác tuyên truyền để NLĐ trong đơn vị nâng cao tinh thần phòng chống dịch Covid – 19, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo các cấp trong công tác này. Đồng thời tổ chức sản xuất đảm bảo an toàn, có hiệu quả.

HÀ ĐỨC THÀNH