về trước kế hoạch

Những con số “biết nói”

CSVN – Tính đến ngày 8/11, VRG đã khai thác được 308.899 tấn, đạt 82,5% kế hoạch (cao hơn 7,5% so với cùng kỳ năm 2020). Tỉ lệ thực hiện sản lượng của các khu

Những con số “biết nói”

CSVN – Tính đến ngày 8/11, VRG đã khai thác được 308.899 tấn, đạt 82,5% kế hoạch (cao hơn 7,5% so với cùng kỳ năm