Các công ty cao su khu vực Đông Nam bộ phấn đấu vượt kế hoạch năm 2024

CSVN – Tại buổi làm việc với Ban TGĐ Tập đoàn về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, ngày 7/5, đại diện lãnh đạo 11 công ty cao su thuộc khu vực Đông Nam bộ cam kết nỗ lực hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2024.

Trút mủ trên vườn cây Cao su Lộc Ninh. Ảnh: Vũ Phong
Thuận lợi và khó khăn đan xen

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024, ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Trưởng Ban Kế hoạch đầu tư VRG cho biết, đến tháng 4 năm nay, doanh thu Công ty mẹ – Tập đoàn ước đạt 859 tỷ đồng, bằng 21,5% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế là 244 tỷ đồng (16,8% kế hoạch). Về chỉ tiêu hợp nhất doanh thu, Tập đoàn đạt 6.279 tỷ đồng (25,1% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế là 900 tỷ đồng (26,2% kế hoạch).

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) có văn bản số 2879 ngày 29/12/2023 và văn bản số 2833 ngày 22/12/2023, giao VRG phải đạt doanh thu hợp nhất giai đoạn 2021-2025 tối thiểu 135.024 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tối thiểu 25.075 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021-2023, doanh thu VRG đạt 81.384 tỷ đồng, bằng 60,27% kế hoạch trung hạn. Theo kế hoạch, doanh thu năm 2024 của Tập đoàn được xây dựng là 24.999 tỷ đồng, tăng 273 tỷ đồng so năm 2023. Lợi nhuận trước thuế dự tính ước đạt 4.104 tỷ đồng, giảm 20 tỷ so năm 2023. Nguyên nhân doanh thu và thu nhập khác tăng không lớn, trong khi chi phí đầu vào có xu hướng tăng.

Tập đoàn đã khẩn trương, sớm giao kế hoạch năm 2024 cho các đơn vị, trong đó có 11 công ty cao su miền Đông từ quý I. Theo đó, doanh thu và thu nhập khác theo kế hoạch năm 2024 ở các đơn vị này là 10.389 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch là hơn 1.977 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.670 tỷ đồng.

Đánh giá về tầm quan trọng của việc thực hiện kế hoạch năm 2024, ông Nguyễn Ngọc Thịnh cho biết, năm 2024 là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong điều kiện thuận lợi, nếu không quyết tâm thực hiện vượt mức kế hoạch đã giao thì kế hoạch còn lại của năm 2025 là rất lớn và rủi ro.

Theo ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG, Đông Nam bộ là khu vực thực hiện khá đầy đủ các chức năng, ngành nghề trọng tâm của Tập đoàn, đóng góp tỷ trọng cao nhất về doanh thu, lợi nhuận. Năm 2024 đã qua 4 tháng, buổi làm việc hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá lại tình hình SXKD thời gian qua ở các đơn vị khu vực này. “Trên cơ sở kế hoạch đã giao năm 2024, các đơn vị cần có phương hướng cụ thể để hoàn thành mục tiêu này. Ngoài ra, các công ty chia sẻ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động, từ đó để các ban chuyên môn, lãnh đạo Tập đoàn nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ” – ông Lê Thanh Hưng nhấn mạnh.

Cam kết hoàn thành kế hoạch năm 2024

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo 11 công ty cao su tại khu vực Đông Nam bộ đã báo cáo tình hình SXKD 4 tháng đầu năm 2024, những khó khăn đang vướng mắc, đi kèm kiến nghị, đề xuất nhờ Tập đoàn hỗ trợ. Dẫu đối mặt nhiều tồn tại, song tất cả đơn vị miền Đông cam kết hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng, doanh thu năm 2024.

Một số vấn đề các đơn vị đang gặp phải được nêu ra tại cuộc họp như đất cao su bị thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất của địa phương, suất đầu tư vườn cây chưa phù hợp thực tế, thiếu hụt lao động, tiền lương người lao động còn thấp, chuyển đổi số chưa mạnh, việc triển khai tín chỉ carbon… Với những khó khăn đó, các đơn vị kiến nghị Tập đoàn sớm hỗ trợ

sung, áp dụng mô hình khoán vườn cây hoặc nhượng quyền khai thác. Bên cạnh đó, các đơn vị có chính sách lâu dài giữ chân công nhân người đồng bào dân tộc. Về thu mua, các công ty nghiên cứu lại chi phí chế biến, từ đó xây dựng lợi thế cạnh tranh so các nhà máy tư nhân. Kết luận buổi làm việc, ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG cho biết, trong những tháng đầu năm 2024, Tập đoàn và các đơn vị thực hiện hoạt động SXKD trong bối cảnh có nhiều thuận lợi như kế hoạch được giao sớm, giá mủ cao, nhiều chính sách từng bước tháo gỡ… Mặt khác, khó khăn, thách thức các công ty đối diện cũng tương đối lớn. Ông Hưng giao các ban chuyên môn Tập đoàn rà soát, tham mưu, hỗ trợ giải pháp để các đơn vị tháo gỡ.

Về cơ chế, ông Hưng đề nghị các đơn vị tự quyết nhiều lĩnh vực, chủ động hơn trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2024. Về lao động và thu nhập, lãnh đạo VRG yêu cầu các đơn vị nghiên cứu chính sách đào tạo, chế độ về lương phù hợp để giữ chân công nhân.

Về quy hoạch sử dụng đất, theo ông Lê Thanh Hưng, những đơn vị nào có diện tích đất thu hồi theo chủ trương của địa phương cần chấp hành, đồng thời rà soát lại phần đất còn lại, báo cáo về Tập đoàn. Các công ty thực hiện rà soát và nộp báo cáo về Tập đoàn trong tháng 5. TGĐ VRG cho biết, trên cơ sở báo cáo đó, lãnh đạo Tập đoàn sẽ làm việc với các địa phương liên quan đến mong muốn làm chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp của các đơn vị.

HOÀNG KHẢI