Cao su Mường Nhé – Điện Biên góp phần ổn định an sinh xã hội tại địa phương

CSVN – Công ty CPCS Mường Nhé – Điện Biên đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024; tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và khánh thành trụ sở làm việc tại bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, vào ngày 6/3.

Ông Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (giữa), ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn CSVN (bên trái) cùng ông Lưu Thế Danh – Chủ tịch HĐTV Cao su Phú Riềng cắt băng khánh thành trụ sở làm việc Cao su Mường Nhé – Điện Biên
Chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới

Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Cao su Mường Nhé – Điện Biên đã bước sang giai đoạn thu hoạch sản phẩm, kinh doanh có lãi, góp phần vào việc ổn định an sinh xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho lao động là người đồng bào dân tộc, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn công ty đứng chân. Diện tích đất công ty quản lý 1.420,55 ha; có 383 hộ dân góp đất trồng cây cao su với công ty; tỷ lệ ký kết hợp đồng góp quyền sử dụng đất với người dân đạt 100%; tổng diện tích vườn cây 1.167,42 ha.

Năm vừa qua, sản lượng khai thác đạt 1.032,5 tấn; tổng doanh thu hơn 28,8 tỷ đồng; lương bình quân của NLĐ đạt 5,8 triệu đồng/người/tháng. Công ty đã thanh toán kịp thời, đầy đủ giá trị 10% sản phẩm cho người dân góp quyền sử dụng đất để trồng cao su; tổng giá trị thanh toán cho năm 2022 gần 2,2 tỷ đồng. Năm 2024, công ty phấn đấu khai thác 1.176,24 ha; sản lượng khai thác 1.100 tấn; doanh thu 33,2 tỷ đồng; lương bình quân 5,8 triệu đồng/người/tháng. Để đạt được mục tiêu đề ra, công ty tiếp tục thực hiện các biện pháp về quản lý, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả; phát động phong trào thi đua với mục tiêu thiết thực, hiệu quả bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch SXKD. Tiếp tục sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ để phát huy tối đa hiệu quả lao động sản xuất; thực hiện tốt các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy vườn cây, vật tư, tài sản…

Nhiều giải pháp hoàn thành nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam nhận định, để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024, công ty tiếp tục làm tốt công tác chăm lo đời sống cho NLĐ và chi trả sản phẩm cho người dân góp đất theo đúng hợp đồng, quản lý tốt vườn cây. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết vì lợi ích công ty, vì lợi ích NLĐ, vì lợi ích người dân góp đất trồng cao su, nỗ lực vượt khó, có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm, đầu vụ, nhất là các giải pháp để hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng, chú trọng xây dựng các giải pháp ứng phó với mưa lũ; có giải pháp ổn định lao động, đào tạo tay nghề cho NLĐ; thực hiện tốt các chế độ, chính sách và các giải pháp để tăng thu nhập cho NLĐ.

“Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch trong công tác nghiệm thu khối lượng, hàm lượng mủ, các chế độ, chính sách cho NLĐ và giá trị cho người góp đất. Lãnh đạo công ty làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của tỉnh Điện Biên, huyện Mường Nhé và ngành cao su Việt Nam, góp phần giúp NLĐ nỗ lực phấn đấu xây dựng công ty vững mạnh, người dân góp đất trồng cao su giàu, xây dựng VRG phát triển bền vững. Phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự và tham gia công tác bảo vệ chủ quyền biên giới và làm tốt công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới tại địa phương” – ông Huỳnh Kim Nhựt, chỉ đạo.

MINH THÙY