Cao su Lộc Ninh

Cao su Lộc Ninh phát động Tháng Công nhân

Ngày 28/4, tại Nông trường 1, Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh phát động Tháng công nhân và Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021