Mức đóng BHXH, BHYT từ 1/7/2023

CSVN – Mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện hàng tháng sẽ do người tham gia tự chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1,5 triệu đồng, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở là 36 triệu đồng. BHXH TP.HCM thông báo mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ – BNN) kể từ ngày 1/7/2023.

BHXH TP.HCM cho biết theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thì mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng, áp dụng từ ngày 1/7/2023.

Do đó, BHXH TP.HCM có Thông báo 2651/TB-BHXH ngày 7/6/2023 về mức đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1/7/2023.

1. Mức đóng BHYT Học sinh, sinh viên:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

Phương thứcHSSV đóng 70%NSNN hỗ trợ 30%Tổng mức đóng BHYT
3 tháng170.10072.900243.000
6 tháng340.200145.800486.000
9 tháng510.300218.700729.000
12 tháng680.400291.600972.000

Đối với học sinh, sinh viên năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu năm học.

2. Mức đóng BHYT hộ gia đình, hộ cận nghèo:

2.1. Mức đóng BHYT hộ gia đình theo thứ tự các thành viên khi đủ điều kiện giảm phí như sau:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng/năm

Thành viên hộ gia đìnhTiền đóng BHYT hộ gia đình
Người thứ 1972.000
Người thứ 2680.400
Người thứ 3583.200
Người thứ 4486.000
Người thứ 5 trở đi388.800

2.2. Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT cho người hộ cận nghèo bằng 70%.

Người hộ cận nghèo đóng bằng 30% x 4,5% x 1.800.000 đồng x 12 tháng = 291.600 đồng/năm.

3. Mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN:

Kể từ ngày 1/7/2023, mức lương đóng BHXH bắt buộc, Bảo hiểm TNLĐ – BNN, BHYT cao nhất bằng 36.000.000 đồng/tháng.

Mức đóng BHTN cao nhất bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng:

– Vùng I là 93.600.000 đồng/tháng.

– Vùng II là 83.200.000 đồng/tháng.

4. Mức đóng BHXH tự nguyện:

Mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện hàng tháng sẽ do người tham gia tự chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000 đồng, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở là 36.000.000 đồng.

Mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian tối đa 10 năm. Mức hỗ trợ cụ thể:

– Hộ nghèo (30%): 1.500.000 x 22% x 30% = 99.000 đồng/tháng.

– Hộ cận nghèo (25%): 1.500.000 x 22% x 25% = 82.500 đồng/tháng.

– Người tham gia khác (10%): 1.500.000 x 22% x 10% = 33.000 đồng/tháng.

5. Khi Chính phủ điều chỉnh mức đóng, tỷ lệ đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và ngân sách Nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT.

6. Cơ quan BHXH sẽ tự điều chỉnh mức lương cao nhất tham gia BHXH, BHYT BHTN, BH TNLĐ-BNN đối với người tham gia đã kê khai đúng mức lương và phụ cấp lương trên hợp đồng lao động, đơn vị không phải nộp hồ sơ.

CSVN