Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ

CSVN – Thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”, các cấp Công đoàn (CĐ) CSVN đã chủ động ban hành kế hoạch cụ thể, triển khai đến đơn vị góp phần tích cực trong xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp (DN).
Công nhân sản xuất tại Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An
Công nhân sản xuất tại Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An

Cụ thể, CĐ đã đổi mới phương thức hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với CNVC LĐ. Nội dung trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động (NLĐ) nhận thức rõ việc làm thu nhập của họ phụ thuộc vào chất lượng, hiệu quả SXKD của DN.

Đặc biệt trong thời điểm khó khăn như hiện nay, khi VRG thực hiện tiết giảm 30% suất đầu tư thì CĐ phải làm được nhiệm vụ tư vấn, giải đáp và cả động viên NLĐ để họ hiểu và ủng hộ chủ trương đó; kịp thời tháo gỡ, giải quyết tốt mối quan hệ hài hòa, ổn định và phát triển tại DN trên cơ sở đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Mặt khác, vận động đơn vị tạo điều kiện về vốn, cơ chế để các tập thể và cá nhân NLĐ tích cực tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, khai thác hết mọi khả năng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

CĐ đã tham gia cùng chuyên môn tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ, thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tổ chức đối thoại, thương lượng và ký kết Thỏa ước Lao động tập thể mang lại quyền và lợi ích hợp pháp, cụ thể, thiết thực hơn cho NLĐ….

Hàng năm CĐ đều tổ chức phát động Tháng Công nhân từ CĐ Cao su VN đến cơ sở trên tinh thần tất cả các hoạt động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ; chia sẻ, vận động CNLĐ bám vườn cây, nhà máy để cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch CĐ CSVN trao quà cho công nhân. Ảnh: Phan Thắng
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch CĐ CSVN trao quà cho công nhân. Ảnh: Phan Thắng

Trong điều kiện giá mủ giảm sâu như hiện nay, kết quả SXKD của DN bị ảnh hưởng, thu nhập của NLĐ bị giảm sút…thì công tác động viên, chăm lo đời sống cho NLĐ được CĐ Cao su VN xác định là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Công tác này được CĐ Cao su VN chỉ đạo xuyên suốt từ cấp ngành đến tận cơ sở. Trong đó nổi bật là vận động NLĐ phát triển kinh tế hộ gia đình, có giải pháp nhằm hỗ trợ về vốn và cơ chế để NLĐ phát triển kinh tế gia đình nhằm tăng thêm thu nhập và ổn định đời sống. CĐ CSVN đã cụ thể hóa công tác này bằng Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế gia đình, và là một nhiệm vụ phải thực hiện trong nhiệm kỳ 2013-2018 và cả về lâu dài.

Trong thời gian tới, CĐ CSVN tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức CĐ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; Tập trung thực hiện tốt chức năng CĐ, nhất là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ.

Song song đó là đẩy mạnh phong trào thi đua, phong trào sáng kiến, sáng tạo góp phần tăng hiệu quả hoạt động SXKD, tạo việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Tham gia với doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt Thỏa ước Lao động tập thể, tổ chức Hội nghị NLĐ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp lao động; tiếp tục thành lập mới CĐ cơ sở và phát triển Đoàn viên, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn thiết thực hiệu quả gắn với điều kiện thực tế tại đơn vị.

Thường xuyên đổi mới các hình thức hoạt động CĐ, tránh hoạt động máy móc, hình thức, tuyên truyền đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

P.V