Công đoàn Cao su Lộc Ninh: Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình dịch Covid – 19 phức tạp

CSVN – Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, CĐ Cao su Lộc Ninh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực cùng với chuyên môn triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo ổn định sản xuất, chăm lo việc làm và thu nhập cho NLĐ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Lãnh đạo Công đoàn CSVN trao thưởng cho Công đoàn công ty

Với mục tiêu “Vừa chống dịch, vừa tổ chức SXKD trong điều kiện đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho NLĐ và sự phát triển của doanh nghiệp”, các cấp CĐ đã tăng cường công tác tuyên truyền đến NLĐ, thực hiện nghiêm túc và triệt để chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng dịch. Tích cực phòng chống dịch bằng những việc làm cụ thể, chăm lo sức khỏe và đời sống của NLĐ, đoàn kết, san sẻ yêu thương, tạo tâm thế vững vàng, an toàn trong sản xuất…

Ban Thường vụ CĐ công ty đã thường xuyên nắm bắt tình hình, phối hợp với chuyên môn ban hành các văn bản chỉ đạo, thông qua các cuộc họp, đợt kiểm tra để quán triệt nghiêm công tác phòng chống Covid – 19 trong toàn đơn vị. CĐ các cấp cũng đã huy động nguồn kinh phí hỗ trợ từ chuyên môn phát hàng ngàn khẩu trang miễn phí, trang bị đẩy đủ bảo hộ lao động cho NLĐ; Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của NLĐ trong việc phòng chống dịch bệnh, đảm bảo lao động sản xuất, nâng cao thu nhập trong điều kiện hiện nay.

Trong chương trình Tháng công nhân, công ty hỗ trợ đầu mùa cạo cho tổ trưởng và công nhân trực tiếp, bảo vệ mỗi người 500.000đ, tổng số tiền hỗ trợ là 922 triệu đồng, trao tặng cơ sở 6 bàn bóng bàn, nâng cấp 2 sân bóng chuyền với tổng kinh phí 100 triệu đồng, trao tặng 50 phần quà trị giá 50 triệu đồng cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà những NLĐ bị tai nạn lao động tỷ lệ thương tật từ 20 -30%… Năm 2021, tổng số tiền chi cho các hoạt động chăm lo cho NLĐ là hơn 5 tỷ đồng.

Để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất được giao, CĐ phối hợp với chuyên môn phát động phong trào thi đua lao động sản xuất gắn với thi đua phòng chống dịch Covid – 19. Trọng tâm các đợt thi đua này là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ vườn cây sản phẩm, phòng chống tiêu cực, tiết kiệm vật tư phân bón…

Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng, đem lại nguồn lợi thực tiễn. Đã có nhiều các gương sáng điển hình được CĐ các đơn vị biểu dương khen thưởng kịp thời, tạo sự lan tỏa trong đội ngũ NLĐ. Quý IV/2021, CĐ đã liên tịch với chuyên môn triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua nước rút năm 2021 đến các đơn vị trực thuộc với nhiều hình thức động viên khen thưởng đổi mới, sáng tạo, nêu cao vai trò của từng cá nhân trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng của đơn vị.

Năm 2021, CĐ đã đồng hành cùng chuyên môn kiểm soát tốt dịch bệnh, hoạt động sản xuất duy trì tốt, đúng tiến độ, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của cả năm. Sản lượng khai thác được 11.770 tấn mủ, về trước kế hoạch 21 ngày, đạt tỷ lệ 110% kế hoạch. Thực hiện tốt công tác chăm lo cho đời sống NLĐ trong đại dịch.

Có thể nói trong cơn đại dịch, sự sáng tạo trong phương cách làm việc và tổ chức các phong trào thi đua để phù hợp với hoàn cảnh khó khăn, ứng phó với dịch bệnh đảm bảo hoạt động SXKD diễn ra bình thường của CĐ các cấp trong toàn công ty thể hiện sự sáng tạo, quyết tâm vượt khó để chiến thắng dịch bệnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

THÙY TRANG