Đảng bộ Công ty CP Cao su Việt Lào: Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao

CSVN – Những năm gần đây Công ty CP Cao su Việt Lào gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm giá bán mủ thấp, chi phí vận chuyển tăng, sức tiêu thụ của thị trường mủ giảm. Đứng trước những khó khăn thách thức đòi hỏi người đứng đầu cấp ủy, ban điều hành công ty phải đề ra những chiến lược lâu dài, tập hợp sức mạnh tập thể NLĐ trong toàn đơn vị, đồng lòng vượt qua khó khăn; chăm lo sức khoẻ, thu nhập, đời sống của NLĐ luôn đảm bảo; phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Đại diện Chi bộ Khối cơ quan, Đảng bộ Cao su Việt Lào (thứ 2 từ trái qua) và Chi bộ Ban Kế hoạch Đầu tư VRG nhận Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017 – 2022) của Đảng bộ VRG

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ VRG (mở rộng) lần thứ tám, Khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 1/4, Đảng ủy công ty đã trình bày tham luận “Vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD tại đơn vị đầu tư nước ngoài nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19”. Trong đó, một số biện pháp được thực hiện đó là:

Một là, Đảng bộ công ty luôn bám sát và thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn. Trên cơ sở nghị quyết, chương trình hành động và các dự báo về tình hình khó khăn khi thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm, từ đó cấp ủy đưa ra nhiều kịch bản, xây dựng nghị quyết sát với điều kiện thực tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các chi bộ và các tổ chức đoàn thể thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai là, hằng tháng BCH Đảng bộ đều tiến hành họp mở rộng nhằm đánh giá tình hình hoạt động, những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch, thực hiện nghị quyết.

Ba là, công ty luôn bám sát kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao làm cơ sở để giao khoán lại cho các nông trường và có những chỉ đạo trong công tác khai thác. Bên cạnh đó, xây dựng phương án và biện pháp cụ thể hàng tháng, quý cho các nông trường thực hiện. Tổ chức họp giao ban, báo cáo đánh giá, phân tích kết quả sản lượng tháng trước, đề ra biện pháp thực hiện của tháng sau. Kết hợp tốt giữa công tác quản lý quy trình kỹ thuật khai thác và sử dụng hợp lý thuốc kích thích mủ nên sản lượng luôn ổn định và giữ vững năng suất vườn cây đạt 2 tấn/ha.

Bốn là, công ty luôn tạo được niềm tin và uy tín đối với bạn hàng, tạo lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tiêu thụ cụ thể cho từng quý, xây dựng quy chế bán hàng phù hợp với đặc thù tại Lào. Duy trì quan hệ với khách hàng cũ và truyền thống; tăng cường công tác tiếp thị tìm kiếm khách hàng mới. Qua mỗi năm khách hàng của công ty ngày càng nhiều, có nhiều khách hàng có giá trị thu mua rất lớn.

Năm là, tiếp tục tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất; tiến hành rà soát các khoản chi phí cấu thành nên giá thành để xem xét tiết giảm thêm; cắt các hạng mục đầu tư chưa cần thiết, tận thu, sửa chữa lại những công cụ, dụng cụ có thể sử dụng được… Luôn quan tâm trả lương đúng, đủ và kịp thời cho NLĐ; tiền lương bình quân toàn công ty hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Sáu là, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên có nhiều bản, nhiều thôn công nhân không chịu đi làm nên đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác khai thác của công ty. Công ty đã cùng chính quyền nước sở tại làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên NLĐ an tâm và quay trở lại làm việc bình thường.

Nhờ đó, năm 2021 sản lượng công ty khai thác được 18.575,68 tấn/18.000 tấn (đạt 103,20% KH); sản lượng tiêu thụ 17.776,78 tấn mủ các loại (đạt 98,76% KH); tổng doanh thu 713,18 tỷ đồng/642,4 tỷ đồng (đạt 111,02% KH); lợi nhuận trước thuế 235,42 tỷ đồng/140,67 tỷ đồng (đạt 167,35% KH); lợi nhuận sau thuế 191,91 tỷ đồng 112,54 tỷ đồng (đạt 170,53% KH).

NGUYỄN HỒNG