Cao su Lộc Ninh quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ

CSVNO – Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 412/CT-HĐQTCSVN, ngày 03/5/2024 của HĐQT VRG, nhằm nỗ lực, quyết tâm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra của cả giai đoạn 2021-2025.

Quang cảnh hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 412/CT-HĐQTCSVN, ngày 03/5/2024 của HĐQT VRG

Năm 2024 là năm quyết định kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cao su Lộc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của VRG.

Trên cơ sở tình hình thực tế, các ý kiến đóng góp, hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ, biện pháp để thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị. Cụ thể: Thực hiện khai thác, tiêu thụ vượt ít nhất 10% kế hoạch sản lượng mủ cao su đã được Tập đoàn giao (riêng năm 2024 phấn đấu vượt từ trên 5%), để thực hiện tốt mục tiêu này các đơn vị tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn tất việc trang bị máng, mái chắn mưa và máng phủ chén để bảo vệ mặt cạo, tận thu mủ trong mùa mưa, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật về chăm sóc và khai thác mủ ở vườn cây khai thác; có giải pháp thu tuyển đảm bảo đủ lao động và tay nghề cao, bố trí công nhân đứng vườn cây hợp lý, không bỏ trống cây cạo.

Ông Minh Quốc Sang – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Cao su Lộc Ninh phát biểu tại hội nghị

Công ty đôn đốc khách hàng cưa cắt nhanh, hoàn tất công tác cưa cắt vườn cây thanh lý tái canh trước 30/6, hoàn tất công tác tái canh đúng mùa vụ; chăm sóc vườn cây sinh trưởng tốt, quản lý công tác bón phân chặt chẽ đảm bảo quy định và hiệu quả; đảm bảo phòng trị bệnh cho vườn cây khai thác. Hoàn thành hồ sơ đầu tư, nâng cấp dây chuyền chế biến mủ SVR10 và thực hiện các bước đúng theo quy định, đảm bảo kịp thời cho công tác chế biến hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Song song đó, thực hiện chế độ tiền lương phù hợp, theo quy chế tiền lương đã được phê duyệt, chú trọng chế độ tiền lương khi cạo bù. Chủ động trong công tác chế biến sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường và đạt chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn; xây dựng suất đầu tư hợp lý, góp phần tiết giảm giá thành, chi phí sản suất chế biến sản phẩm; chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo giá bán tốt nhất có thể. Quản lý tốtvà hiệu quả sử dụng vốn; cân đối nguồn kinh phí phù hợp để mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất và hoạt động khác của công ty theo đúng quy định.

Với quyết tâm cao, ban lãnh đạo Cao su Lộc Ninh đã yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc tập trung cao cho công tác tham mưu hiệu quả; theo dõi, bám sát cơ sở để có hướng chỉ đạo và khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cao su Lộc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 của VRG.

HƯƠNG HOÀNG