Tháng 3 – Mùa nghỉ cạo

CSVN – Tháng 3 – rừng cao su thay màu áo mới. Rừng cao su dường như vắng lặng hơn khi vào mùa nghỉ cạo. Thế nhưng, ẩn trong không gian bình lặng đó, người công nhân vẫn hăng hái thực hiện những công việc của mình… Cộng tác viên Thanh Bạch đã ghi lại những hình ảnh đó trên vườn cây trong mùa nghỉ cạo tại NT Tân Lợi, Công ty CPCS Đồng Phú.
Nét đẹp của lộc non và hoa cao su
Nét đẹp của lộc non và hoa cao su
CN cạo tận thu trên vườn cây già chuẩn bị thanh lý
CN cạo tận thu trên vườn cây già chuẩn bị thanh lý
Nghiêm túc thực hiện việc gác vườn cây
Nghiêm túc thực hiện việc gác vườn cây
Giao ca
Giao ca
Thu gom chén đựng mủ để làm vệ sinh
Thu gom chén đựng mủ để làm vệ sinh
Thổi lá phòng chống cháy – nhiệm vụ quan trọng trong mùa khô
Thổi lá phòng chống cháy – nhiệm vụ quan trọng trong mùa khô

Thực hiện: Thanh Bạch