dịch covid 19

Về quê tránh dịch

CSVN – “Cô ơi, con và mẹ đã về đến Phú Yên lúc 12 giờ khuya, trên đường suôn sẻ và thuận lợi. Nhưng con và mẹ phải cách ly tập trung 14 ngày. Cô

Về quê tránh dịch

CSVN – “Cô ơi, con và mẹ đã về đến Phú Yên lúc 12 giờ khuya, trên đường suôn sẻ và thuận lợi. Nhưng con

Về quê tránh dịch

CSVN – “Cô ơi, con và mẹ đã về đến Phú Yên lúc 12 giờ khuya, trên đường suôn sẻ