Đời sống người lao động các đơn vị miền Trung ổn định

CSVNO – Ngày 1/12, tại Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam, Cụm thi đua Công đoàn khu vực miền Trung tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện giao ước thi đua năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, bầu Cụm Trưởng, Cụm Phó, đăng ký giao ước thi đua năm 2017.

>> Thu nhập bình quân các đơn vị miền Trung 4,8 triệu đồng/người/tháng

Hội nghị tổng kết thi đua Cụm Công đoàn khu vực miền Trung năm 2016.
Hội nghị tổng kết thi đua Cụm Công đoàn khu vực miền Trung năm 2016.

Năm 2016 mặc dù kinh tế khó khăn, SXKD không thuận lợi, thu nhập bình quân của người lao động thấp, nhưng được sự quan tâm sâu sát của Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam, Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc các đơn vị, đặc biệt là vai trò của tổ chức Công đoàn trong Cụm đối với đời sống, việc làm của người lao động nên tư tưởng người lao động ổn định, yên tâm công tác, chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp đồng thời tích cực thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hoạt động công đoàn các đơn vị trong năm 2016 đã phối hợp nhịp nhàng cùng với chuyên môn tổ chức tốt hội nghị người lao động năm 2016, xây dựng bổ sung sửa đổi và ký kết Thỏa ước lao động tập thể; xây dựng kế hoạch SXKD; phương án tái cấu trúc doanh nghiệp; phương án chuyển xếp thang, bảng lương, chế độ phụ cấp theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP và Thông tư 17/2015/ TT-BLĐTBXH; phương án sử dụng lao động, lập danh sách giải quyết chế độ chính sách cho người lao động khi cổ phần hóa Công ty Mẹ – Tập đoàn.

Ông Trần Minh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam, Cụm Trưởng và ông Phan Châu Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê - Hà Tĩnh, Cụm Phó chủ trì hội nghị
Ông Trần Minh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam, Cụm Trưởng và ông Phan Châu Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh, Cụm Phó chủ trì hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông  Nguyễn Viết Thành – UV BTV, Chánh văn phòng Công đoàn CSVN nhấn mạnh, về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017,  các đơn vị trong Cụm cần tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp, ổn định tư tưởng, yên tâm sản xuất, không dao động trước khó khăn chung, hạn chế thấp nhất công nhân bỏ việc, bỏ vườn cây làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; duy trì hoạt động đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định; tổ chức nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng đối thoại cho các thành viên Ban đại diện người lao động. Phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trong CNVC-LĐ, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2017.

Ông Nguyễn Viết Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Công đoàn Cao su Việt Nam, phụ trách Cụm miền Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị
Ông Nguyễn Viết Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Công đoàn Cao su Việt Nam, phụ trách Cụm miền Trung phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đảm bảo ổn định đời sống, việc làm và điều kiện lao động. Thực hiện đúng chế độ, chính sách cho người lao động; vận động CNVC-LĐ phát triển kinh tế phụ gia đình. Thực hiện tốt Chương trình “Nhà ở mái ấm công đoàn” và các hoạt động xã hội khác. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu kết nạp 100% lao động đủ điều kiện vào tổ chức công đoàn. Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 theo hướng dẫn của Công đoàn Cao su Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết Cụm miền Trung năm 2016 chụp ảnh lưu niệm  với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang - Quảng Nam
Các đại biểu dự hội nghị tổng kết Cụm miền Trung năm 2016 chụp ảnh lưu niệm
với lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam

Hội nghị thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2017 và tiến hành bầu Cụm trưởng, Cụm phó năm 2017, theo đó Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh làm Cụm trưởng; Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi làm Cụm phó.

Thống nhất bình chọn và đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Cao su Việt Nam xét khen thưởng năm 2016, cụ thể: 1 Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam; 2 Cờ thi đua của Công đoàn Cao su Việt Nam cho Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam; 3 Bằng khen của Công đoàn Cao su Việt Nam cho Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa; Công đoàn Công ty TNHH MTV Hương Khê – Hà Tĩnh và Công đoàn Công ty TNHH MTV Quảng Ngãi.

Trong dịp này, Cụm thi đua miền Trung đã đi thăm vườn cao su kinh doanh, thăm nhà “Mái ấm công đoàn” và giao lưu động viên cán bộ CNVC-LĐ nông trường cao su Chaval thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Nam Giang – Quảng Nam; tại đây đoàn công tác đã có dịp chia sẻ những khó khăn vất vả và tinh thần đoàn kết thi đua lao động sản xuất của tập thể cán bộ CNVC-LĐ nông trường.

 Tin và ảnh: Ngọc Sơn