Tuyên dương 50 tập thể, 79 cá nhân điển hình học và làm theo Bác

CSVNO – Ngày 15/5, Công đoàn Cao su VN tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh  (10/5/1969 – 10/5/2019); sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, giai đoạn 2014 – 2018.

Đ/c Y Thanh Hà Niê KĐăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW
Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (bên phải) tặng hoa chúc mừng CĐ Cao su VN tại buổi lễ

Trong thời gian qua, CĐ Cao su VN đã tích cực triển khai đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn bằng các hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể.

Phong trào tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nội dung thường xuyên trong hoạt động các cấp công đoàn, mỗi đoàn viên dựa vào nhiệm vụ cụ thể của mình để thực hiện góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết của đơn vị trong từng năm.

Hầu hết các cán bộ, đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công đoàn của các đơn vị đã xác định rõ ý thức, trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phát huy vai trò nêu gương trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Y Thanh Hà Niê KĐăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW
Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm – Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao thưởng cho các tập thể

Tại buổi lễ, ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Cao su VN, cho biết: “Qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua đã có hàng trăm tập thể, hàng ngàn cá nhân được vinh danh, tuyên dương khen thưởng từ cấp ngành đến cấp cơ sở. Đặc biệt sau thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 05, toàn ngành đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; nhiều đơn vị đã tổ chức các Hội nghị biểu dương, khen thưởng đối với các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể, đã có 213 tập thể và 675 cá nhân ở cơ sở có thành tích tiêu biểu được tuyên dương khen thưởng chuyên đề này”.

ông Phan Mạnh Hùng - UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Cao su VN
Ông Phan Mạnh Hùng – UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ Cao su VN trao thường các cá nhân tại buổi lễ

Đây là lần thứ hai CĐ Cao su VN tổ chức tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM”. Năm 2014, CĐ Cao su VN đã khen thưởng cho 31 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2011 – 2013).

Tại buổi lễ hôm nay, CĐ Cao su VN tiếp tục tuyên dương, khen thưởng cho 50 tập thể, 79 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (giai đoạn 2014 – 2018). Việc tuyên dương, khen thưởng 50 tập thể, 79 cá nhân với tổng cộng con số 129 có ý nghĩa rất lớn. 50 là kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/05/1969 – 10/05/2019); 79 là 79 mùa xuân có Bác; 129 là kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/05/1890 – 19/05/2019).

Xem phim tư liệu về 50 năm  thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xem phim tư liệu về 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bà Trương Thị Huế Minh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy VRG, Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN, cho biết: “Từ năm 2015, Đảng bộ VRG đã có 9 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu, điển hình được Đảng ủy Khối DNTW tuyên dương khen thưởng. Tập đoàn đã có 2 tập thể, 6 cá nhân được Bộ NN & PTNT tuyên dương khen thưởng; 347 thanh niên điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác được Tập đoàn tuyên dương khen thưởng và 81 tập thể, 131 cá nhân điển hình tiên tiến được CĐ Cao su VN tuyên dương khen thưởng”.

bà Trương Thị Huế Minh - Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
Bà Trương Thị Huế Minh – UV BTV Đảng ủy VRG, Phó Chủ tịch CĐ Cao su VN báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các tổ chức đoàn thể đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tuyên truyền giáo dục,các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào hành động cách mạng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của người lao động về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm và các chế độ chính sách đối với người lao động và được giải đáp ở từng cơ quan, đơn vị.

Các tập thể được tuyên dương có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Các tập thể được tuyên dương có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đảng ủy Tập đoàn luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong hệ thống chính trị, xem việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là xương sống trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và của Tập đoàn.

Nhận thức của cán bộ, đảng viên, NLĐ từng bước được nâng chất và đi vào chiều sâu, đã thật sự lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị; vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, cơ bản thực hiện tốt; nội dung triển khai, đăng ký học tập cụ thể, rõ ràng theo từng đối tượng từ đó khắc phục việc đăng ký học tập chung chung, rập khuôn, máy móc của đảng viên.

ông Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao thưởng tại buổi lễ
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG trao thưởng tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG, nhận định: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cán bộ, đảng viên, NLĐ. 50 tập thể và 79 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng hôm nay đều là những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa dâng Bác. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, lan tỏa tinh thần đến các tập thể, cá nhân khác góp phần cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thiết thực chào mừng kỉ niệm 90 năm truyền thống ngành Cao su VN”.

ông Trần Ngọc Thuận - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại buổi lễ
Ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu tại buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

TRẦN HUỲNH – ĐÀO PHONG