Lan tỏa việc học và làm theo gương Bác

CSVN – Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Công ty CP Cao su Hà Giang đã phát huy sức mạnh tập thể của đảng viên và gặt hái được nhiều thành công, tạo được sự chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh, đời sống người lao động ngày càng khởi sắc.

Cao su Hà Giang được VRG tặng bằng khen thi đua lao động giỏi. Ảnh tư liệu.

Chi bộ Cao su Hà Giang hiện có 18 đảng viên. Thời gian qua, thực hiện các văn bản của Trung ương Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, chi bộ đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng đối tượng cán bộ, đảng viên, như: cấp ủy, lãnh đạo công ty, lãnh đạo phòng, đội sản xuất và đảng viên. Để mỗi đảng viên trên cương vị của mình nâng cao nhận thức, từng bước thực hiện và rút ra kinh nghiệm để rèn luyện bản thân ngày càng trưởng thành trong công việc, cuộc sống… Chi bộ xem đây là một trong những nội dung để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và xếp loại chi bộ hàng năm. Chính vì vậy trong kết quả kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên những năm qua, tất cả các đảng viên trong chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kế hoạch học và làm theo Bác được chi bộ đưa vào chương trình công tác toàn khóa và chương trình công tác hàng năm, gắn với điều kiện và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của công ty. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc trong các cuộc họp định kỳ, đột xuất của chi bộ.

Chi bộ tổ chức quán triệt và thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của người đứng đầu của các đồng chí chi ủy viên, bí thư chi bộ, mà trên hết, trước hết là trách nhiệm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng và cả năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với người tốt, việc tốt, tổ chức, cá nhân trong công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ vườn cây cao su, ký kết hợp đồng góp đất và khai thác mủ cao su hoặc có sáng kiến nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm…

Thông qua công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên và NLĐ công ty đã nhận thức đúng đắn, sâu sắc về ý nghĩa của việc học và làm theo lời Bác. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” đã tạo được nhiều sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất. Ngoài ra, chi bộ còn có nhiều đảng viên làm mô hình kinh tế giỏi, điển hình như mô hình làm vườn đồi trang trại các loại cây ăn quả của đ/c Lê Chí Trường – Phó Bí thư chi bộ, Phó TGĐ công ty đã mang lại hiệu quả và thu nhập hàng năm trên 150 triệu đồng…

Dưới sự chỉ đạo của chi bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự trong toàn công ty được ổn định, quan hệ với chính quyền địa phương và người dân bản địa được đảm bảo, công tác giữ mối liên hệ đảng viên và nơi cư trú được thực hiện tốt.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể gắn với việc học và làm theo Bác, chi bộ Cao su Hà Giang đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm. Tin tưởng rằng với sự lãnh chỉ đạo, sự quyết tâm của tập thể chi bộ, cán bộ đảng viên và toàn thể NLĐ, công ty sẽ dành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới.

HIỆP THI