búa liềm vàng

Lan tỏa việc học và làm theo gương Bác

CSVN – Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi bộ Công ty CP Cao su